iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Има излишък в бюджета в края на май

Има излишък в бюджета в края на май 07_1435739617

Към края на май излишъкът в бюджета е 1.091 млрд. лв. или 1.3% от прогнозния БВП, като е отчетен дефицит от 888.6 млн. лв. година по-рано.

Това отчете министерството на финансите. Положителният резултат се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 561.6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 529.5 млн. лева.

Приходите са в размер на 13.819 млрд. лв., или 45.5% от годишния план. Данъчните приходи нарастват с 847.9 млн. лв. (9%), неданъчните приходи със 178.3 млн. лв. (11.3%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 1.016 млрд. лв. (133.4%).
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 10.284 млрд. лв., което представлява 42.8% от заложеното в бюджета. МФ отчита повишение при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите от преките данъци са 2.055 млрд. лв., което е 46.7% от годишния разчет. От косвени данъци в бюджета са влезли 4.98 млрд. лв., което е 41.2% от разчетите. Приходите от преките данъци са 2.055 млрд. лв., което е 46.7% от годишния разчет. От косвени данъци в бюджета са влезли 4.98 млрд. лв., което е 41.2% от разчетите.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на месец май 2015 г. възлизат на 12.727 млрд. лв., което е 38.8% от годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2015 г. е 11.1 млрд. лв.

Източник: segabg.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

03-Декември-2016

05-Декември-2015

05-Декември-2014

04-Декември-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com