iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

НАП ще може да ни проверява

НАП ще може да ни проверява 10_1444640330

Националната агенция за приходите (НАП) е на път да разшири още повече правомощията си, като промени в данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвиждат служителите на агенцията да могат да привикват граждани и собственици на фирми за даване на пояснения.

В момента това става писмено. Промените отварят врата за провеждане на безкрайни проверки. За това предупредиха депутати и представители на счетоводните предприятия, след като промените в ДОПК бяха гласувани без никакъв дебат на първо четене.

Според одобрените от парламента текстове НАП ще може да събира доказателства по нов ред - чрез получаване на пояснения на място в данъчната администрация. В момента данъчните могат да събират доказателства по ред други начини - чрез изземване на вещи и документи, изискване на справки, даване на писмени обяснения. В официалните мотиви към законопроекта обаче се твърди, че за повече достоверност е добре да се въведе и ред за даване на устни пояснения, т.е. разпит. При обсъждането на текстовете в ресорната бюджетна комисия от НАП обясниха, че писмените становища се готвели от счетоводители и било хубаво данъчните да могат да искат лични обяснения директно от собствениците на фирми. Идеята за разпитите била взета от административнопроцесуалния кодекс, който обаче се отнася за спорове по издаването и изпълнението на административни актове.

"Не споделяме тези мотиви. Малките фирми се представят пред НАП от счетоводни предприятия, които водят цялото счетоводство изнесено и дистанционно. Обясненията към НАП се предоставят след необходимите проверки и преглед на документацията. Въвеждането на режим на устни пояснения ще принуди хиляди фирми да си наемат адвокати при случаи на искани устни пояснения, защото собствениците им не са длъжни да разбират от счетоводство", се изтъква в становище на асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Оттам са категорични, че съществуващото в момента задължение за предоставяне на писмени обяснения е работеща процедура и няма нужда данъчните да получават допълнителни правомощия.

Категорично против тези текстове са и депутати от Реформаторския блок, както и опозицията. "Признавам си, че с огромно усилие и след изрично уверение от председателя на бюджетната комисия подкрепихме тези текстове, но с изрична уговорка, че до второ четене всички спорни клаузи ще бъдат премахнати", коментира Петър Славов от Реформаторския блок. "С тези промени данъчната администрация може съвсем да спре да работи. Няма нужда от въвеждане на устни пояснения, това по същество е въвеждане на нова данъчна тояга", коментира Георги Търновалийски от БСП. Резерви срещу тези текстове имат и депутати от ГЕРБ.

Сред спорните текстове са и предложените промени в срокове, свързани с прилагането на давността. Съгласно сега действащите разпореди давността спира да тече при започнало производство за установяване на вземането до издаването на съответния акт, но за не повече от 1 година. Сега се предлага ограничението за издаване на акта в срок до 1 година да отпадне. Според мотивите този срок трудно можел да се спазва, защото част от данъчните производства са свързани и с наказателни производства и 1-годишното ограничение се надхвърля. "Това е проблем на администрацията, не може да има безкрайни производства", коментира Търновалийски. Според Петър Славов предложението де факто премахва давността.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова пък лично предупреди за друг сериозен риск в проекта - въвеждане на нов ред за установяване на недействителност на прехвърлителни сделки. Занапред НАП ще може да води тези искови производства не само на базата на задължения, установени след ревизия, а и на базата на подадените пред нея данни в декларации на фирми и физически лица. "Не е редно да се допуска установяване на недействителност само на база на декларация", счита Стоянова.

ПРАВА

Счетоводните асоциации не са съгласни и с премахването на поканите за доброволно изпълнение. МФ предлага те да отпаднат, защото връчването им затруднява данъчните, а самите покани като информация дублират съобщенията за доброволно изпълнение, които се пращат от публичен изпълнител преди принудителното събиране. От бранша обаче изтъкват, че покрай въвеждането на единната сметка данъчно задължените лица в редица случаи не са наясно със съществуващи задължения и разбират това за пръв път именно от поканите за доброволно изпълнение. Счетоводителите оспорват и даването на право на данъчните да решават къде да публикуват съобщения, когато получателят им не е бил открит на адреса. В момента това се прави задължително на табло в данъчната администрация и в интернет, а занапред се дава възможност за избор. Това ще доведе до хаос и различни практики, изтъкват от бранша.

ПОДСЪДНОСТ

Резерви към предложените промени има и Националната агенция за приходите. НАП категорично отхвърлят искането на Реформаторския блок обжалването на актове да може да става по постоянен адрес на лицето, ако той е различен от този на органа, издал акта. От РБ аргументират промяната с прекомерна натовареност на съдилищата в големите градове, но според НАП и след смяна на подсъдността най-натоварени ще си останат съдилищата в големите градове заради концентрацията на фирмите в тях. В същото време от НАП изтъкват, че промяната в подсъдността крие риск от възникване на противоречива съдебна практика и оскъпяване и забавяне на процедурите по обжалване. Реформаторите предлагат и промяна в реда за приключване на върнати след обжалване заради нарушения ревизии, като се предвижда изрична забрана в новия ревизионен акт да се установява по-висок от първоначалния размер на задълженията. И в момента има подобен текст в ДОПК, но той не е достатъчно ясен и позволява тълкуване в ущърб на жалбоподателя, изтъкват от РБ.

Източник: segabg.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

10-Декември-2016

11-Декември-2015

11-Декември-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com