iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Предлагат фирмите да имат достъп до кредитните ни досиета

Предлагат фирмите да имат достъп до кредитните ни досиета 06_1435570155

Фирмите много по-лесно ще могат да проучват бизнес партньорите си, като банките ще могат да проверяват какви са доходите и печалбите на кандидатите за кредити.

Това ще стане благодарение на предложените от Министерството на финансите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В момента всички граждани и фирми имат в НАП данъчно-осигурителна сметка, по която се отразяват всички дължими и платени налози.

Достъп до тази информация има само самият данъкоплатец или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. С промените в ДОПК обаче всеки гражданин или фирма ще може да посочи пред НАП лице, което има достъп до данните в данъчно-осигурителната му сметка. В резултат при кандидатстване за кредит вместо да се дават купища документи в банката за получените доходи или реализирани печалби за няколко години назад фирмата или гражданинът ще могат да дадат право на банката да провери какви данъци са плащали. По подобен начин ще може да се процедира и при взимане на кола на лизинг.

Така предложените промени в ДОПК ще спестят много време и разходи на гражданите и бизнеса. Промените ще гарантират и по-голяма сигурност в търговския оборот. Например при покупка на имот често в договора се пише занижена цена, за да се платят по-малко налози. Но данъчните имат право да искат от съда разваляне на сделки с имоти, ако продавач е строителен предприемач с неплатени данъци, и жилищата са продадени на цени под пазарните. Целта е длъжниците да не могат да продават имуществото си на безценица с цел държавата да не може да събере данъците си. В конкретния случай обаче, ако клиентът има право да погледне в данните на НАП какви налози е платил строителният предприемач, ще е наясно дали той е коректен и има ли някакъв риск при покупката на апартамента. Фирмите пък ще може да изискват от своите търговски партньори достъп до данъчно-осигурителната им сметка, за да знаят дали са коректни платци.

С промените в ДОПК държавните и общинските чиновници ще може да искат и получават от НАП удостоверения за липса на задължения от страна на граждани и фирми. В момента в много случаи, като например при кандидатстване за обществена поръчка, се изисква удостоверение за липса на задължения към бюджета. С промените в ДОПК чиновниците сами ще изискват тази информация от НАП, което ще спести много време и пари на гражданите и бизнеса.

Съществена промяна в ДОПК е и предложението служебно да се отписват всички задължения към бюджета след изтичане на 10-годишна абсолютна погасителна давност. В момента за отписване на тези задължения трябва да се подаде заявление в НАП. Става въпрос за всички задължения, които събира НАП като данъци, осигуровки, такси, глоби на държавни органи и т.н.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

26-Януари-2018

25-Януари-2017

26-Януари-2016

26-Януари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com