iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Приемат закон за равнопоставеността на мъжете и жените

Приемат закон за равнопоставеността на мъжете и жените 10_1444202842

Очаква се правителството да приеме Закон за равнопоставеност на мъжете и жените, като това трябва да стане до края на месеца, във вторник проектът бе публикуван за обществено обсъждане

Законът съдържа едва 16 члена. Приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е в изпълнение на национални програмни документи и ангажименти по международни договори, включително и на Договора за членството на България в ЕС.

Законът ще гарантира на жените и мъжете да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на пола им и различното им поведение, а техните стремежи и потребности да се вземат под внимание и да се оценяват и поощряват равностойно. Законът има за цел да гарантира достъп на жените и мъжете до всички сфери на обществения живот и постигане на личностна и професионална реализация и развитие. Законът трябва да осигури балансирано представителство на жените и мъжете във властта и вземането на решения във всяка област на живота.

Друга от целите на новия нормативен акт е чрез оценка на въздействието на стратегически документи и законодателство,
да се осигури неутрализиране на дискриминационните ефекти и да се насърчи равнопоставеността на половете. Законът за равнопоставеност предвижда и институционализирането на фигурата на "координатор по равнопоставеност на жените и мъжете". Това ще са служители в централната администрация /министерства, агенции, комисии и др./ и териториалните органи на изпълнителната власт /областните администрации/, които ще следят за равнопоставеност между половете. Определянето на тези служители ще трябва да стане в срок от шест месеца след влизането в сила на закона.

Държавната политика в сферата и занапред ще се координира от Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, който се председателства от министъра на труда и социалната политика. Представители в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете ще имат централната власт, работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините и неправителствения сектор.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com