iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Световната банка смята, че ще има голям спад на населението у нас

Световната банка смята, че ще има голям спад на населението у нас 06_1435663877

Ускоряване на делата за несъстоятелност, осигуряване на последователното прилагане на закона, подобряване на механизмите за справяне с корупцията и засилване на мониторинга на представянето на съдебната система. Това се препоръчва на България от Световната банка в резултат на доклад върху производителността в страната.

Докладът е озаглавен "Производителността в България: Уроци от миналото, възможности за бъдещето" и беше представен от един от авторите на доклада Дорте Домланд. Световна банка препоръчва усилена работа в три области - инвестиции в човешкия капитал; преодоляване на ограниченията и интеграция в световната икономическа мрежа; подобряване на управлението, най-вече по отношение на съдебната система.

Бавно се решават случаи за фалити на фирми - това забавя темповете на развитие на компаниите и възможностите за растеж и влияе на прозрачността, заяви Дорте Домланд в рамките на препоръките си спрямо съдебната система.

Ръстът на производителността е важен, защото той генерира растеж, обясни Дорте Домланд. По думите й, приливът на капитали, който имаше в България до 2008 година едва ли ще се случи отново, така че ръстът трябва да дойде от другаде. Факторът, който генерира това е свързан с ръст на производителността, считат експертите на Световната банка.

Според данните от доклада 3% е ръстът между 2000 - 2013 година, като това едва ли ще е достатъчно, за да може България да се приближи до стандартите в Европейския съюз. Този ръст трябва да се ускори, за да може България да достигне доходите в ЕС за следващото поколение, посочи Домланд. Тя подчерта, че България преживява изключителна демографска промяна и ще преживее голям спад в населението, който трябва да се компенсира с по-висока производителност. България ще преживее най-големия спад в населението.

"Средният българин през 2050 ще трябва да бъде 30% по-производителен от сегашния", каза Дорте Домланд. Насърчаването на този растеж е и за заплащането на труда. По-високата производителност ще спомогне за повишаване на заетостта и заплатите, твърдят експертите. Същевременно ако се подобри нивото на заплащане това означава, че по-малко българи ще напускат България, а някои може и да се завърнат. "Увеличаването на ръста на производителността е важно за ограничаване на икономическите последици от демографската ситуация", обясни експертът на СБ.

България отбелязва забележителен растеж на глава от населението в периода 2000 - 2008 година, но ръстът на производителността е допринесъл сравнително малко за ръста на БВП на България, сочи докладът на СБ. Според експертите неефикасността в икономиката ни е все още значителна. Разпределението на труда между отделните сектори е неефикасно. "Ако разпределението на труда е подобно на това в Румъния, средният ръст на БВП на глава от населението щеше да е по-висок с 2 процентни пункта", посочи Домланд.

Фирмите в промишлеността и услугите страдат от неефикасно разпределение на труда - ако е напълно ефикасно, производителността в промишлеността ще се повиши с 80%, обясни един от авторите на доклада. Според нея неефикасността е най-голяма при отраслите с висок дял на фирми, съществуващи преди началото на прехода и в отрасли с по-ниска конкуренция.

"Въпреки че в България отбелязва бърз растеж на износа, доходният потенциал на износната кошница не се променя. България не постига голям успех, има пречки да се възползвате от своя потенциал, нещо действа като спирачка", каза още Домланд. "Има три области, в които трябва да се работи по-усилено - да се инвестира в човешкия капитал, да се осигури добро ниво на образование, което би дало възможност да се извърши прехвърляне на работната ръка в други сектори. Второ, би било полезно да се излезе извън калъпа, да се премине към интеграция в световната икономическа мрежа, и трето - да се подобри инфраструктурата и управлението", посочи тя.

По отношение на човешкия капитал и инвестициите в образование, Световната банка съветва да се подобри достъпът до възможности за ранно развитие на детска възраст. Трябва да се подобри качеството на началното образование, да се насърчава ученето през целия живот, да се засили висшето образование, призовава Световната банка, като в доклада бяха включени и резултати от международното изследване PISA за 2012 година, които не са добри за страната ни.

Световната банка ни препоръчва и увеличаване на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и усвояване на повече евросредства за НИРД; подобряване на връзките между бизнеса, академичната общност и публичните научни изследвания и справяне със слабостите в инфраструктурата.

Източник: trud.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com