iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Човекът е като компютър

Човекът е като компютър 12_1418215102

Психолог разказва, е за да си обясним какво поражда агресията, трябва първо да обърнем внимание на етимологията на думата, като тя идва от английски език и означава „задвижвам се към нещо”.

Основата на агресията е нещо много здраво и присъщо за всяко човешко същество. Проекцията на това движение обаче в социален план става по-сложна. Тогава вече то означава „да взема властта над нещо”. „Това е мое, аз го контролирам и по този начин мога да си доставя някакъв вид удоволствие.” В социален план тази агресия обаче придобива негативни измерения и на това сме свидетели през последно време.

Определено медиите играят ролята на санитар в обществото. Те порицават отрицателните процеси и поощряват положителните. Затова според мен по-скоро създават мода в социалната пирамида за задоволяване на потребности. Човек има пет основни потребности. Начинът, по който ги задоволява, за да заеме по-високо ниво в социалната пирамида, зависи от индивидуалността му. Той използва агресията за постигане на социално превъзходство. Тук опираме до първите 7 години. Нещата са много комплексни.

Трябва да говорим за цялата динамика на обществото, за социалната пирамида, за да достигнем до индивидуалността, която в екстремни условия търси да задоволи своите потребности.

Често в ежедневието си

ставаме свидетели и на един друг тип агресия в обществото

- оралната. Тя не е опасна във физически план, но пък създава дискомфорт на този, който е нападан. Това е характерно и при децата. Причината е, че неравността при задоволяването на потребности е много силна. Всички хора, които в семейството по един или друг начин се чувстват слаби, искат да се състезават с някого и така достигат до първични прояви - използването на власт над другия, употребяването на сила. В едно общество, в което няма социална справедливост, на преден план излизат законите на джунглата. Става дума за онези потиснати инстинкти, които не се наблюдават в една нормална среда.

Човекът е като един компютър. В него генетично са заложени определени възможности. Но за да можем да ги приложим,

са важни първите седем години

Затова казваме, че възпитанието е от изключително значение. Отношението към детето влияе на неговото развитие. Начините на изразяване на нежност, на агресия, любов развиват даден генотип. Затова наистина можем да говорим, че семейството е в упадък. Създаването на семейство и сключването на брак е поемане на отговорност и ангажираност. Но когато едно общество няма ценностна система, тогава нещата деградират и отиват в линията на приматите. Връщаме се назад към природата. Много е трудно да се отговори на въпроса какво трябва да направят родителите, когато станат свидетели на агресивно поведение от страна на детето им. Затова всеки човек трябва да осъзнае, че създаването на едно дете е свързано с много голяма отговорност.
За 80% от младите любовта е по-важна от парите
Мнозинството от младите двойки до 35 г. в България вярват, че любовта е „по-важна от парите и всичко друго”. Това показват резултатите от проучването „Съвременните двама” за ценностните нагласи на двойките в България. Провеждането на изследването е съвместен проект на агенция за маркетингови проучвания „Ноема” и PR агенция AMI Communications България. Според 84% от младите двойки без деца и 78% от тези с деца любовта е по-важна от парите и всичко друго. По-голямата част от партньорите с деца (84%) възприемат любовта като дълбоко приятелство. С това определение са съгласни 62% от партньорите без деца. Освен това над 85% от младите хора мислят, че днес е нормално е да имаш дете, без да имаш партньор.

Данните сочат, че голямото мнозинство от младите без деца до 35 години (86%) не са встъпвали в брак. Същото важи за малко над една трета (35%) от двойките с деца. Делът на младите хора, които имат брак с партньора си, не се променя значително според това дали двойката е от София (25%) или от страната (22%). За повечето от младите хора до 35 години (55%) настоящата им връзка е първа или втора в живота им.

Проучването показва, че 30% от хората до 35 години без деца не отдават първостепенно значение на сексуалните отношения в една връзка. На същата позиция са 84% от младите с деца. Преобладаващата част от партньорите без деца (82%) и тези с деца (79%) споделят, че са удовлетворени от сексуалния си живот. Данните от изследването разкриват също, че по-малко от половината от младите хора без деца (57%) и с деца (42%) определят себе си като ревниви. На въпроса как биха постъпили, ако знаят, че партньорът им изневерява, 57% от младите без деца отговарят, че ще напуснат партньора си. На тази стъпка са склонни само 35% от хората с деца. Последните изразяват и два пъти по-голяма склонност да разговарят и евентуално да простят изневяра (30%) в сравнение с тези без деца (15%). Значително по-нисък е делът на софиянци, които са категорични, че биха напуснали своя партньор при изневяра (36%), в сравнение с жителите на страната (56%). Младите хора до 35 години са почти единодушни, че когато една връзка не върви, е по-добре двамата да се разделят – този възглед се приема от 88% от двойките с деца и 87% от тези без деца.

Проучването „Съвременните двама” е проведено чрез дълбочинно интервю и количествено изследване с пряко лично интервю в дома. Анкетирани са 666 души над 18 години в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка.

Източник: monitor.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

16-Януари-2017

18-Януари-2016

17-Януари-2016

17-Януари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com