iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Колко ще получавате минимум ако работите в други страни в Европа

Колко ще получавате минимум ако работите в други страни в Европа 02_1424107874
Прикачен файлРазмер
минимални работни заплати в EU48.79 KB

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2014 г. и 2015 г. - информацията е публикувана на сайта на ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА. По-долу е подробната информация:

Държава

Минимални ставки 2014 г.

Минимални ставки 2015 г.

Работно време

Отпуски

Австрия

Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Информация:

http://www.sozialministerium.at

www.arbeitsinspektion.gv.at

www.bmf.gv.at

 

Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Информация:

http://www.sozialministerium.at

www.arbeitsinspektion.gv.at

www.bmf.gv.at

8 часа на ден; 40 часа на седмица. Да се вземе предвид, че в някои колективни договори седмичното работно време може да е между 38-38.5 часа

30 дни на работна година; при стаж над 25 години - 36 дни.

Белгия

От 01.12.2012 г. минималната работна заплата е както следва:

-1501,82  евро за работник до 21 год.,

-1541,67 евро за работник над 21½ год. и трудов стаж над шест месеца,

-1559,38 евро за работник над 22 год. с дванадесет месеца трудов стаж.

Има договорени по-високи ставки с колективни трудови договори по сектори - информация и  източник:

 http://www.emploi.belgique.be;

http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm

От 01.12.2012 г. минималната работна заплата е както следва:

-1501,82  евро за работник до 21 год.,

-1541,67 евро за работник над 21½ год. и трудов стаж над шест месеца,

-1559,38 евро за работник над 22 год. с дванадесет месеца трудов стаж.

Има договорени по-високи ставки с колективни договори по сектори -  информация и  източник:

http://www.emploi.belgique.be;

http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm

38 часа/седмица

20 работни дни/година

Германия

През 2014 г. няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Необходимата информация може да се намери на: www.zoll.de.

През 2015 г. е въведена минимална ставка в размер на 8.50 Евро на час. Остава условието в  различните отрасли и региони минималната ставка да се определя с колективни трудови договори, които не могат да бъдат под минимално определената.

Необходимата информация може да се намери на: www.zoll.de.

Работното време варира между 38 и 40 работни часа.

24 работни дни

Гърция

Минималната работна заплата е посочена в Закон 4093/2012, ал IA.11 и е  в размер на 586.08 Евро или 8205.12 Евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно), което прави 683.76 евро/месец (на база 12 плащания годишно).

Информация: http://www.ypakp.gr

Минималната работна заплата е посочена в Закон 4093/2012, ал IA.11 и е  в размер на 586.08 Евро или 8205.12 Евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно), което прави 683.76 евро/месец (на база 12 плащания годишно).

Информация: http://www.ypakp.gr

8 часа на ден, 40 часа на седмица

20 работни дни на година, но може да стигне и до 26 дни, в зависимост от трудовия стаж

Дания

Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Информация: http://uk.bm.dk/

Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Информация: http://uk.bm.dk/

Работното време се регламентира според колективни споразумения

25 дни платен отпуск

Естония

Месечната минимална заплата  е 355 Евро, т.е. -2,13 евро на час.

 

Информация и  източник:

http://www.sotsiaalministeerium.ee

http://vana.ti.ee

Месечната минимална заплата  е 355 Евро, т.е. -2,13 евро на час.

 

Информация и  източник:

http://www.sotsiaalministeerium.ee

http://vana.ti.ee

Работните часове се договарят между служителя и работодателя. Очаква се служител да работи 8 часа на ден, следователно 40 часа на седмица.

28 работни дни на година.

 

 

 

 

 

 

Ирландия

На работниците се изплаща възнаграждение в размер от 6,06 Евро до 8,65 Евро на час.

Информация по условията на наемане може да се намери на адрес:

http://www.workplacerelations.ie/

 

На работниците се изплаща възнаграждение в размер от 6,06 Евро до 8,65 Евро на час.

Информация по условията на наемане може да се намери на адрес:

http://www.workplacerelations.ie/

 

48 часа средно на седмица за период от 4 месеца, в т.ч. и за работещи в мобилния транспорт, за които е допустимо дадена работна седмица да включва 60 работни часа.

-20 работни дни за година, в която лицето е работило най-малко 1365 часа;

-или 1/3 от работната седмица за всеки месец, в който са отработени повече от 117 часа;

- или 8 % от часовете, отработени до момента;

 

Исландия

Няма конкретна минимална ставка.

 

Информация: http://eng.velferdarraduneyti.is/

 

 

Няма конкретна минимална ставка.

 

Информация: http://eng.velferdarraduneyti.is/

 

 

Нормативно определената работна седмица е 40 часа за 5 дни, но за някои професии е 37,5 - 39,5 часа седмично, предимно чиновници и асистент-продавачи.

- 2 дни на месец,  като 14 от тези дни - в летния сезон.

Испания

Минималната работна заплата (SMI) през 2014 г., определена с кралски указ е в размер на 21,51 Евро на ден или 645.30 Евро на месец (на база 14 плащания годишно), което прави 748.3 евро/месец (на база 12 плащания годишно).

Информация и  източник:

www.empleo.gob.es

www.salariominimo.es/.

 

Минималната работна заплата (SMI) през 2015 г., определена с кралски указ е в размер на 21,62 Евро на ден или 648.60 Евро на месец или 9080.40 Евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно), което прави 756.70 евро/месец (на база 12 плащания годишно).

Информация и  източник:

www.empleo.gob.es

www.salariominimo.es/.

 

40  часа седмично

не по-малко от 30 календарни дни

Италия

Няма установени минимални ставки.

Информация:  www. lavoro.gov.it

Няма установени минимални ставки.

Информация: www. lavoro.gov.it

Не е установен дневен лимит от работно време;  за работна седмица се счита всеки период от седем дни, в резултат на което работодателите могат да изчислят референтната седмица от всеки ден.

Законодателен декрет. N. 66 /04.08.2003

30 дни платен отпуск

Кипър

Условията на наемане, в т. ч. минимално заплащане на труда, се уреждат с КТД. Архив на КТД се поддържа от Дирекция „Трудови правоотношения" към Министерството на труда, благополучието и социалната сигурност.

 

Информация: www.mlsi.gov.cy

www.businessincyprus.gov.cy

Условията на наемане, в т.ч. минимално заплащане на труда, се уреждат с КТД. Архив на КТД се поддържа от Дирекция „Трудови правоотношения" към Министерството на труда, благополучието и социалната сигурност.

 

Информация: www.mlsi.gov.cy

www.businessincyprus.gov.cy

 

48 часа/седмица, в т.ч. извънреден труд, за референтен период от 4 месеца;

нощен труд: средно 8 ч. за всеки период от 24 часа, в рамките на 1 месец.

 

 

4 седмици платен годишен отпуск

Латвия

Oт 01 януари 2014 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Латвия е 320 евро, а минималната часова  ставка е 1, 933 евро, при работно време от 8 часа на ден, т. е. 40 часа на седмица.

Информация и  източник:

http://www.lm.gov.lv/

Oт 01 януари 2015 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Латвия е 360 евро, а минималната часова  ставка е 2, 166 евро, при работно време от 8 часа на ден, т.е. 40 часа на седмица.

За подрастващите и служителите, които са изложени на риск, минималната часова ставка е 2,477 евро при работно време от 7 часа дневно, т. е. 35 часа седмично.

Информация и  източник:

http://www.lm.gov.lv/

Продължителността на работното време е 8 часа на ден или 40 часа на седмица. Подрастващите и служителите, които са изложени на риск, работят, в съответствие с Кодекса на труда при намалено работно време от  7 часа дневно или 35 часа седмично.

 

Не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници. За лица под 18 години, отпуската е един месец.

Литва

От януари 2014 г. минималната работна заплата е 1035 Литас, т. е. -6,27 Литас на час.

Информация и  източник:

http://www.socmin.lt/en/home.html

От януари 2015 г. минималната работна заплата е 300 Евро , т. е. -1,82 Евро на час.

Информация и  източник:

http://www.socmin.lt/en/home.html

Законово установеното работно време е  40 часа седмично. Максималното работно време, вкл. извънредния труд, не трябва да надвишава 48 часа за  7 дни.

28 дни платен отпуск

Люксембург

За лицата над 18 години месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1921,03 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,10 Евро.

За лицата над 18 години месечното минимално заплащане за квалифициран труд е в размер на 2305,23 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,325 Евро.

Информация и  източник:

http://www.itm.lu

 

От 01.01.2015 г. за лицата над 18 години месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1922,96 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,1154 Евро.

За лицата над 18 години месечното минимално заплащане за квалифициран труд е в размер на 2307,56 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,3385 Евро.

Информация и  източник:

http://www.itm.lu

 

Съгл.  чл. 211-5 от Кодекса на труда продължителността на работното време не може да  надвишава повече от 40 часа седмично; продължителността на работния ден е 8 часа.

Най-малко 25 работни дни платен отпуск в годината (чл. 233-4 от Кодекса на Труда)

Малта

Минималната заплата  е 165.68 евро на седмица за лица над 18 години.

Информация и  източник:

www.dier.gov.mt

 

Минималната заплата  е 166.26 евро на седмица за лица над 18 години.

Информация и  източник:

 www.dier.gov.mt

 

Зависи от сферата на работа. Средното седмично време на работа не трябва да надвишава 48 часа (в период от 17 седмици)

Служител работещ по 40 часа на седмица има право на 129 часа платен отпуск на година (4 седмици и 4 дни, при 8-часов работен  ден)

Нидерландия

От 01.01.2014 г. минималната заплата бруто на месец е 1485.60 евро; на седмица -342,82 евро; на ден -68,57 евро  за лица над 23 год. възраст .

От 01.07.2014 г. минималната заплата бруто на месец е 1495.20 евро; на седмица -345,05 евро; на ден -69,01 евро  за лица над 23 год. възраст .

Информация и източник:

www.internationalezaken.szw.nl/, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en

От 01.01.2015 г.  до 01.07.2015 г. минималната заплата бруто на месец е 1495.20 евро; на седмица -345,05 евро; на ден -69,01 евро  за лица над 23 год. възраст.

Информация и източник:

www.internationalezaken.szw.nl/, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en

Максимум до 12 часа на ден, следователно 60 часа на седмица.

20 работни дни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норвегия

Няма общовалидна минимална работна заплата, но в някои сектори са въведени минимални ставки на заплащане.

За повече информация:

 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096

Няма общовалидна минимална работна заплата, но в някои сектори са въведени минимални ставки на заплащане.

За повече информация:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096

Законът за работната среда предвижда нормалното работно време да включва максимум:

9 ч/24 ч и 40 ч/7 дни

При сменна работа, нощен труд и работа в неделни дни, нормалното работно време е 38 или 36 ч/седмица.

 

За повече информация:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240065

25 работни дни за година;

работници над 60-годишна възраст имат право на допълнителна отпуска от 1 седмица;

обикновено, под 1 работна седмица се разбират 6 работни дни.

Информация:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240067

Обединено кралство

Националното минимално заплащане е определено като почасова ставка, която се изплаща като средна стойност за всички отработени часове в рамките на определен референтен период. Референтният период може да бъде: ден, седмица или месец (не по-дълъг от месец).

Ставките се актуализират през м. октомври на всяка година.

От м. октомври 2013 г. до октомври 2014 г. са:

Възрастни (21 год. и повече) £6.31

18-20 годишни                           £5.03

16-17 годишни                           £3.72

Стажанти                                     £2.68

За повече информация:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Националното минимално заплащане е определено като почасова ставка, която се изплаща като средна стойност за всички отработени часове в рамките на определен референтен период. Референтният период може да бъде: ден, седмица или месец (и не по-дълъг от месец).

Ставките се актуализират през м. октомври на всяка година.

От м. октомври 2014 г. до октомври 2015 г. са:

Възрастни (21 год. и повече)    £6.50

18-20 годишни                 £5.13

16-17 годишни                 £3.79

Стажанти                                         £2.73

 

 За повече информация:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

средно 48 часа/7 дни (при референтен период от 17 седмици), със съществуваща възможност определени работници доброволно да се откажат от това ограничение за определен период или за неопределено време;

нощен труд: средно 8 часа/24 часа (също при референтен период от 17 седмици)

За повече информация:

https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours

5,6 седмици платен годишен отпуск, на който работещите имат право след 13 седмици непрекъсната заетост.

За повече информация:

https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights

Полша

Минималното заплащане се определя ежегодно въз основа на Закона за минималното заплащане (The act on minimum remuneration). За 2014 г. минималната месечна заплата е 1680 полски злоти .

Източник: www.mpips.gov.pl

Информация: www.pip.gov.pl 

Минималното заплащане се определя ежегодно въз основа на Закона за минималното заплащане (The act on minimum remuneration). За 2015 г. минималната месечна заплата е 1750 полски злоти .

Източник:  www.mpips.gov.pl

Информация: www.pip.gov.pl

8 часа дневно; 40 часа седмично.  

20 дни - ако служителят е бил нает за по-малко от 10 години; 26 дни, ако служителят има повече от 10 години трудов стаж

Португалия

Минималната работна заплата e както следва:

 485 Евро за страната- национална континентална, за Азорските острови - 509.25 и Мадейра  - 494.70 Евро, съгл. чл. 273-275 от Кодекса на труда, където  са предвидени  три минимални заплати  за плащане - за страната, за Азорските острови и  за Мадейра.

 Източник: www.meusalario.org

Информация: www.act.gov.pt

 

Минималната работна заплата e както следва:

 505 Евро за страната - национална континентална, за Азорските острови - 530.25 и Мадейра  - 515 Евро, съгл.

чл. 273-275 от Кодекса на труда, където  са предвидени  три минимални заплати  за плащане - за страната, за Азорските острови и  за Мадейра .

Източник: www.meusalario.org

Информация: www.act.gov.pt

 

8 часа труд. Има спецификации съгласно колективното договаряне, приложимо за сектора. Няма законово ограничение за часовете на нощен труд, но има юридическа квалификация на периода на нощния труд.  Работните часове се изчисляват дневно и седмично.

22 дни платен отпуск.

Румъния

Минималната заплата от 01.01.2014 г. е 710 румънски леи, а от 01.07.2014 г. - 900 румънски леи на месец.

 

Източник: www.legislatiamuncii.manager.ro

Информация: http://www.mmuncii.ro

 

Минималната заплата от 01.01.2015 г. е  950 румънски леи на месец.

 

Източник: www.legislatiamuncii.manager.ro

Информация: http://www.mmuncii.ro

 

8 часа на ден; 40 часа на седмица; Максималната  продължителност на работното време не може да надвишава 48 часа  седмично, включително при полагане на извънреден труд

Не по-малко от 20 работни дни/годишно

Словакия

Минималната работна заплата е 352 Евро/месец или 2,023 евро/час. Информация:

www.employment.gov.sk. http://www.safework.gov.sk.

Минималната работна заплата е 380 Евро/месец или 2,184 евро/час. Информация:

www.employment.gov.sk. http://www.safework.gov.sk.

40 часа/седмично

20 работни дни/годишно

Словения

Минималната заплата се променя съгл. чл. 6 от Закона за минималната работна заплата в края на януари всяка година. За периода от 01.01.2014 г. до 31.01.2015 г. минималната работна заплата е 789.15 евро на месец.

Източник и информация: www.wageindicator.org

 http://www.mddsz.gov.si/.

Минималната заплата се променя съгл. чл. 6 от Закона за минималната работна заплата в края на януари всяка година. За 2015 г. минималната работна заплата е  790.73 евро на месец.

 

Източник и информация:

http://www.mddsz.gov.si/.

40 часа/седмично

20 работни дни/годишно

Унгария

Минималната работна заплата се определя както следва:

-за неквалифицирани работници-101.500 форинта на месец;

-за квалифицирани работници - 118. 000 форинта/ месец.

 

Източник: www.wageindicator.org

Информация:

http://www.eselyegyenloseg.hu

Минималната работна заплата се определя както следва:

-за неквалифицирани работници-105 000 форинта на месец;

-за квалифицирани работници - 122 000 форинта/ месец.

 

Източник: www.wageindicator.org

Информация:

http://www.eselyegyenloseg.hu

Установеното работно време е 8 часа. При споразумение между страните , дневното работно време може да се увеличи до не повече от дванадесет часа дневно за служителите, които:

- са на разположение;

- които са роднини на работодателя или на собственика.

20 работни дни редовен годишен отпуск.

 

Финландия

Във Финландия няма определени минимални ставки на заплащане.

 

Информация:  http://www.finlex.fi/

 

Във Финландия няма определени минимални ставки на заплащане.

 

Информация:  http://www.finlex.fi/

 

Информация: Финландска данъчна администрация

 

http://www.vero.fi/en-US

 

Във Финландия всички служители имат право до 2,5 дни отпуск на месец.

 

 

Франция

От 1 януари 2014 г., почасовата минимална ставка е 9,53 евро/бруто,

т. е. -1 445,36 Евро на месец, въз основа на законоустановеното работно време във Франция от 35 часа/седмично.

 

Източник и информация :

 www.travail-emploi.gouv.fr

От 1 януари 2015 г., почасовата минимална ставка се повиши на 9,61 евро/бруто,

т.е. 1 457,52 Евро на месец, въз основа на законоустановеното работно време

 във Франция от 35 часа/седмично.

 

Източник и информация :

www.travail-emploi.gouv.fr

Във Франция законоустановената продължителност на работното време е 35 часа седмично, независимо дали е малко или по-голямо предприятие.

Максималната продължителност на ефективна работа, ако не е предвидено друго, не може да надвишава:

- 10 часа в денонощието,

- 48 часа на седмица (44 часа средно за период от 12 последователни седмици)

Във Франция, всички служители имат право до 2,5 дни отпуск за месец действителна работа, тоест от 30 работни дни за почивка (5 седмици) за една пълна работна година.

 

Хърватия

Минималната месечна брутна  работна заплата се определя с Декрет на правителството ежегодно. За 2014 г. тя е 3 017.61 Куни.

 

Източник: www.wageindicator.org и www.danas.net.hr

Информация: www.mrms.hr

 

Минималната месечна брутна  работна заплата се определя с Декрет на правителството ежегодно. За 2015 г. тя е 3 029.55 Куни.

 

Източник: www.wageindicator.org и www.danas.net.hr

Информация: www.mrms.hr

 

Максимум 40 работни часа седмично. 

При 5-дневна работна седмица - 20 работни дни годишно, а при 6-дневна работна седмица - 24 работни дни,  съгл.  разпоредбите за платения годишен отпуск  - чл. 55-64 от Закон за труда.

Чешка република

8500 CZK на месец, т.е.  50.50 CZK на час;

 Източник и информация:  www.mpsv.cz

9200 CZK на месец, т.е.  55.00 CZK на час; Източник и информация:  www.mpsv.cz

40 часа/седмично

20 работни дни/годишно

Швеция

Няма законово определена минимална заплата. Тя се определя с КТД, които са различни за отделните отрасли. Въпросът е от компетентността на синдикалните организации.

Информация:

www.unionen.se

Информация относно КТД и минималното заплащане, валидни за конкретен бранш:

employers' and employees' organisations 

Информация относно трудовото законодателство в Швеция може да се намери на български език на интернет страницата на Институцията за работната среда:

http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/

 

 

Няма законово определена минимална заплата. Тя се определя с КТД, които са различни за отделните отрасли. Въпросът е от компетентността на синдикалните организации.

 Информация:

www.unionen.se

Информация относно КТД и минималното заплащане, валидни за конкретен бранш:

employers' and employees' organisations 

Информация относно трудовото законодателство в Швеция може да се намери на български език на интернет страницата на Институцията за работната среда:

http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/

 

 

Редовно работно време: 40 ч седмично или средно 40 ч на седмица за период от не повече от 4 седмици;

време „на повикване": 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец;

извънреден труд: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец - максимум 200 ч за календарна година;

Закон за работните часове:

http://www.government.se/sb/d/5807/a/104979

С общоприложими КТД е възможно да бъдат договорени други условия.

25 работни дни/годишно, като референтният период се отчита от 1 април на текущата година до 31 март на следващата година;

- при начало на трудовото правоотношение след 31 август, работещият има право само на 5 дни годишен отпуск за текущия референтен период;

- при трудово правоотношение с продължителност от 3 месеца и когато работата не бъде продължена след този срок, не се предвижда годишен отпуск, а това се компенсира със съответно заплащане;

Закон за годишния отпуск: http://www.government.se/sb/d/5807/a/104986

- с КТД е възможно да бъдат договорени други условия.

Лихтенщайн

Няма установена минимална работна заплата.

Информацияwww.llv.li.

 

 

Няма установена минимална работна заплата.

Информация:  www.llv.li.

 

 

Максимум 45 работни часа за индустриални предприятия, както и  при административен, технически и друг персонал в търговските дружества и търговия на дребно; за всички останали - 48 работни часа и 40 работни часа за лица между 15 и 18 год.

Информация:  www.llv.li.

Работниците имат право на  4 работни седмици за една календарна година и  5 работни седмици  при стаж над 20 години (съгл. чл. 30 от Кодекса на труда).

 

Източник: gli.government.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

31-Март-2016

30-Март-2016

01-Април-2015

31-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.