iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Публикуваха в Държавен вестник зони за опазване на дивите птици

Публикуваха в Държавен вестник зони за опазване на дивите птици 06_1435671573

Защитените зони за опазване на дивите птици „Кочериново” и „Мещица” са с първите утвърдени планове за управление, като документите са изработени с европейски пари и са обнародвани в Държавен вестник, като вече са влезли в сила, бе съобщено на пресконференция в РИОСВ-Перник.

Обект на опазване в двете защитени зони са ливадният дърдавец и червеногърбата сврачка, а в "Кочериново" и белият щъркел, както и техните местообитания. Общата цел на плана за управление е постигане на състояние на сигурност на видовете птици и на техните местообитания, а специфичните цели са три: опазване и поддържане на популациите им, осигуряване на достатъчни по площ и качество местообитания и осигуряване на устойчиво стопанисване на земите, горите и водните обекти чрез подпомагане на природосъобразни стопански дейности и повишаване на обществената информираност. Към традиционните забрани, въведени със заповедта за обявяване на двете защитени зони, с утвърдения План за управление се добавят нови три- култивиране на чужди бързорастящи растителни видове , нехарактерни за района, пресушаване на ливадите чрез изграждане на нови дренажни съоръжения и практикуването на офроуд в ливадите.

Източник: bnr.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

11-Декември-2016

12-Декември-2015

12-Декември-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com