iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Фирми от Перник доставят храна на училищата в Радомир, защото в тях няма кухни

Фирми от Перник доставят храна на училищата в Радомир, защото в тях няма кухни 07_1405405851

Основните училища в Радомирско ще получават храна от пернишки фирми, реши Общинският съвет, който актуализира поименния списък за капиталовите разходи, финансирани от целевата субсидия за тази година.

От държавните дейности бе изваден основния ремонт на кухненския бокс и столовата на ОУ „Хр. Смирненски“, за който при приемане на бюджета на общината за тази година бяха заложени 20 000 лева. През изтеклата учебна година в нито едно училище в общината не работи кухня и храна се доставя по сключени договори с фирми от Перник. В началното и основни училища на територията на общината е въведено целодневно обучение и децата се хранят, но общинска фирма, която да приготвя храната няма.

Коригирани са сумите за газифициране на училищата след приключване на захранването им. От предвидените в бюджета целеви средство по държавни дейности 100 000 лева е направена корекция на 84 876 лева.
От местните дейности отпада изготвянето на Устройствен проект за територията на бившето военно поделение, което бе преотстъпено бъзвъзмездно от Министерството на отбраната на общината. Според кмета Пламен Алексиев военните все още не са освободили складовете, не са изтеглени частите с двойно предназначение, което ще продължи поне още месец. След освобождаване на складовете общината трябва да изгради обходен път, да възстанови ВиК мрежата, а и захранването с газ да се осигури от фирмата. Трябвало да бъде изготвен и общия устройствен план на общината. Едва тогава да се извърши и проектирането на територията на бившето военно поделение. Отпада от поименния списък и изготвяне проект за рекултивацията на каменната кариера при село Стефаново както и благоустрояването на зелените площи и плочници на предблокови пространства в града. За местните дейности целевата субсидия от предвидена 190 600 лева става 213 724 лева.

Източник: mirogled.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

28-Януари-2016

27-Януари-2016

28-Януари-2015

27-Януари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com