iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Правят 10 тренировъчни предприятия към училища

Правят 10 тренировъчни предприятия към училища 03_1457592960

10 тренировъчни предприятия към училища ще подпомагат обучението по предприемачество, като това е заложено в планът за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020), изготвен от просветното министерство и пуснат за обществено обсъждане. Това е една от малкото нови мерки в плана, тъй като в него преобладават вече утвърдени програми или поети ангажименти от МОН, както и бъдещи проекти, които очакват финансиране от европейски програми като "Еразъм+", ОП "Наука и образование" и др.

Целта на изграждането на въпросните предприятия е да се повиши привлекателността и качеството на професионалното образование у нас, като се разшири обучението по предприемачество. Не е ясно дали мярката няма да остане само пожелателна, тъй като крайният срок за изграждане на фирмите е до юни. Изрично е записано, че 4 от школата трябва да са по изкуствата, а едно от тях - да е спортно. За отговорна институция е посочена "Джуниър Ачийвмънт", а необходимите средства - 50 хил. лв., са от държавния бюджет. Средствата ще се ползват включително за обучение и менторство по предприемачество и защита на интелектуалната собственост.

Друга мярка, с която МОН смята да стимулира ученето през целия живот, е внедряването на електронна система за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане на децата от детски градини и училища в Северозападен и Югоизточен район, където техният дял е най-голям. За целта оттам са планирали също 50 хил. лв. за тази година и още толкова за догодина. В плана са заложени и още мерки за подкрепа на деца в неравностойно положение. На евросредства ще се разчита за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 33 детски градини и училища. Предвижда се 1800 деца и ученици със специални образователни потребности да преминат през включващо обучение. В най-малко 40 държавни училища ще бъдат поставени рампи, подвижни подемни платформи и асансьори, ще бъдат адаптирани санитарни възли. Очаква се 18 750 ученици и младежи от етнически малцинства да бъдат включени в проекти за образователна интеграция. 1164 деца и ученици с изявени дарби, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, ще получат едногодишни стипендии и еднократна помощ. Ще се осигурят стажове за 8000 ученици в предприятия преди и след завършване на обучението.

Източник: segabg.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

05-Декември-2015

06-Декември-2014

05-Декември-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com