iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Учениците от професионалните гимназии ще могат да работят от 11 клас

Учениците от професионалните гимназии ще могат да работят от 11 клас 03_1427542584

От 11 клас ще тръгнат да работят учениците от професионалните гимназии. Те ще получават възнаграждение за това, като ще се учат на занаят чрез работа и ще могат да се трудят по време на учебната година.

Гимназистите от професионалните гимназии ще

сключват договор с работодателите

и ще получават заплата. Това става ясно от проект на наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа, известно още като дуално обучение. Идеята е учениците от професионалните гимназии да се обучават по схемата – два дни учене, три работа. Два дни от седмицата те ще учат теория в училище, а през останалите три ще работят по специалността си в предприятие. В наредбата е записано, че работодателите ще поръчват на професионалните гимназии брой ученици, които са готови да обучават.

Право на труд ще имат гимназистите от 11-и и 12-и клас, навършили 16 години. Всички

тези ученици ще могат да кандидатстват за работа

Подборът при приема на обучаваните ще се извършва съвместно от представители на работодателите и на обучаващата институция по разработени от тях критерии. Обучението чрез работа ще е с продължителност от 1 до 3 години в зависимост от степента на професионална квалификация, която се придобива по професията.

По време на обучението в реална работна среда

учениците ще си водят дневник

В него ще бъдат вписвани изучаваните теми, ежедневните практически задачи, машините, с които е боравил, и усвоените компетентности. За работещите ученици ще бъдат осигурени и ментори, които да ги наставляват в ученето чрез труд. Гимназистите ще получават срочни и годишни оценки за обучението си чрез работа.

Дуалното обучение се въвежда поетапно в някои професионални гимназии от тази учебна година. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Неделните училища влизат в образователната система в чужбина

Неделните училища в чужбина стават част от българската образователна система.

Системата на предучилищното и училищното образование у нас включва и обучението по роден език и култура, осъществявано от организации на български общности в чужбина. Това решиха депутатите от парламентарната комисия по образование и наука по време на обсъждането на проектозакона за училището на второ четене.

В обсъждането на проекта се включиха просветния министър Тодор Танев, представители на неправителствени организации и на Българската стопанска камара.

Бяха обсъждани и различни предложения за име на новия образователен закон. Сред постъпилите предложения са „закон за предучилищната и училищната просвета”, „закон за народната просвета”, „закон за българската просвета” и „закон за предучилищното и училищното образование и възпитание”. Парламентаристите решиха да остане наименованието на вносителя – „закон за предучилищното и училищното образование”.

Половината родители приемат деца със СОП в класа

43% от родителите са съгласни децата им да учат в един клас заедно с хлапета със специални образователни потребности. Още толкова се колебаят, а 14% са твърдо против, показват данни от проучване на Центъра за приобщаващо образование.

Законът за предучилищно и училищно образование да бъде приет до лятото. Такава цел си поставиха депутатите от просветната парламентарна комисия вчера. Те се бяха събрали на кръгла маса с представители от Центъра за приобщаващо образование. Шефката на образователната парламентарна комисия Милена Дамянова, която е и депутат от ГЕРБ, увери, че няма да отстъпи от приобщаващото образование. „Ако се обединим около допълнителни идеи и предложения, то те ще влязат като предложения при второ четене в зала”, обеща Дамянова. Тя допълни, че приспособяването на децата към училищната среда е проблем, който се отразява на самото образование.

Източник: monitor.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

31-Март-2016

01-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.