iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Фондация "П.У.Л.С." започна да изпълнява дейности по проект

Започна изпълнението на дейности на Фондация „П.У.Л.С.”, гр. Перник в партньорство с Фондация „За развитие на правосъдието”. те са по проект: „Който бездейства става съучастник - заедно срещу домашното насилие”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието.Продължителността на проекта е 24 месеца.

Целите и дейностите, залегнали в настоящия проект са естествено продължение на дейността на Фондация „П.У.Л.С.’, която реализира превантивни и рехабилитационни програми, свързани съсзащита правата на хората, пострадали или живеещи в насилие и са в пряка корелация с мисията на нейния партньор- Фондация за развитие на правосъдието.

Цели на проекта:

- Да се създадат условия и приложатмеханизми за повишаване на компетентостта на магистратитев насока налагане на навременна и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие.

- Да се повиши достъпността и комплексността на регионална програма за превенция, възстановяване и реинтеграция.

- Да се създадат условия за прекъсване на модела на възпроизвеждане на насилието в общуването в семейството и обществото, чрез включване в програми от грижи на упражнявящите насилие.

Целевата група: хора, пострадали от домашно насилие като основен акцент се поставя въху семейството, и включването на извъшителите на насилие в програми за целенасочена работа с поведението и отреагирането, както и магистрати и специалисти от правоприлагащата система в регион Перник.

Чрез настоящия проект, следвайки основните приоритети на програмата, екипът на Фондация ‘П.У.Л.С.”смята да насочи своите сили към предоставяне на коплексни услуги и защита правата на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите на насилие иповишаване на компетентността на магистратите в регион Перник в насока ефективно прилагане на Закона за Защита от домашно насилие и Закона за Закрила на детето.

На базата на дългогодишния си опит /повече от 15 години/ екипът към организацията смята, че в разрешаването на проблема- домашно насилие, е изключително важно да се погледне комплексно с включване не само на пострадалите, но и на всички членове на семейството и общността, както и всички институции в позицията на „помагащи”.

Освен директните грижи и работа в групи с пострадали и упражняващи насилие, екипът предвижда и провеждане на регионално проучване на основните потребности и нужди на магистратите при работа със случаи на домашно насилие, на база на което ще се изготви мониторингов доклад на идентифицирани потребности на магистратите около работа със случаи на домашно насилие.

Други заложени дейности по проекта са:

- Провеждане на „Кръгли маси”с участие на Съд, Прокуратура, Адвокатска колегия, Полиция и Социални служби по проблемите на домашното насилие във всички градове в регион Перник.

- Издаване на „джобни наръчници за разпознаване на насилие”- карти за реакция за служители работещи в правоохранителната и правозащитната система.

- Издаване на Брошура за пострадали, която ще включва и описание на садо-мазохистичния начин на функциониране на двойката.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

24-Март-2016

25-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.