iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ирена Соколова е председател на заседание за Югозападния район

Ирена Соколова е председател на заседание за Югозападния район 02_1424937524

Започна вчера двудневното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югозападен район /ЮЗР/. Председател на заседанието е Областният управител на Перник Ирена Соколова.

На събитието присъстват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на околната среда и водите, както и на други министерства, областни управители и кметове на общини в района, представители на университетите, представители на Търговско-промишлената палата, Българска стопанска камара, неправителствения сектор, на браншови и неправителствени организации и други.

„С днешното заседание поставяме началото на една нова и добра, инициатива – установяване на сътрудничество, споделяне и обмяна на идеи между Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалните съвети за развитие на останалите пет района в страната. С всяко свое издание Съветът цели да подобрява административната, икономическата, инвестиционната и социална среда в региона, като включва най-важните и значими теми за всички играчи на територията на областите- администрация, бизнес, браншови, синдикални, работодателски, научни и неправителствени организации.” приветства присъстващите Ирена Соколова.

Заложените теми в дневния ред, отразяващи нуждите на отделните области с регионално значение, каквито са Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както и Оперативната програма „Региони в растеж“, бяха представени и широко обсъждани на днешното заседание.

Като основна точка в дневния ред бе представен един от най-острите проблеми на област Перник, залегнал и в Областната стратегия за развитие на областта 2014-2020 г., а именно - качеството на въздуха. По изнесените данни от РИОСВ Перник, градът вече не е с високото ниво на запрашаване, което е на едно от първите места в страната по степен на замърсяване.

На заседанието директорът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов представи актуална информация за състоянието на атмосферния въздух в област Перник, която свидетелства за повишена чистота и качество на атмосферният въздух в региона. Заместник кметът на Перник Евелина Манчева предложи мерки, които ще доведат до повишаване на възможностите за окончателно решаване на заявеният екологичен проблем.

Останалите теми залегнали в дневния ред на РСР са Финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините, ред и условия за подпомагане на общините, предложения за промени в законодателството за регионално развитие.

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

30-Март-2016

31-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.