iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Обявиха работно място за младши експерт Дирекция Административен контрол

Обявиха работно място за младши експерт Дирекция Административен контрол 02_1424937144

Търсят младши експерт. Ето обявата за работа:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• длъжност, звено, административна структура:

Младши експерт

Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Областна администрация - Перник

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Да подпомага и съдейства за изпълнение на политиката на ОА - Перник, съгласно дейностите и функциите в областта на транспорта, околната среда и водите, за развитието на икономиката в Област Перник. Отговаря за дейността на Областната комисия по транспорт. Подготвя документи свързани с републиканската, областната и общинската транспортни схеми. От името на Областния управител и в рамките на неговите правомощия кореспондира, изготвя писма, заповеди, протоколи и всички др. необходими документи в съответните области на дейност на служителя. Участва в срещи, съвещания и други експертни съвети и комисии, отнасящи се до областите на дейност на служителя. Събира, обобщава и анализира информация, свързана с областите на дейност на служителя.

• изисквана минимална степен на завършено образование:

Професионален бакалавър по ...

• минимален ранг: V младши

• категория:

• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):

Технически науки

• границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

550,00 лв.

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

01-Април-2017

01-Април-2016

03-Април-2015

02-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.