iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Пет общини ще подобрят качеството на живот на инвалидите

Пет общини ще подобрят качеството на живот на инвалидите 03_1459331769

Пет общини в Пернишка област ще подобрят качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания, като общините – Перник , Брезник, Трън, Земен и Радомир се включиха активно, разработените от тях проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. операция „Независим живот” са одобрени и започва тяхната реализация. Единствената община от областта, която не е разработила и не е представила свой проект в МТСП е община Ковачевци.

Спечелените проекти са на стойности близки до максималните, отпуснати по програмата. А именно: Перник – 499 963 лв., Брезник – 490 910 лв., Земен – 498 892 лв., Трън- 499 945 лв., Радомир – 499 106 лв.

Лицата, които до момента са получавали услугата Личен асистент по схема „Нови алтернативи” от март 2016 г. я ползват по „Независим живот”.

Чрез тези проектите в областта ще се реализира нов подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги за лица с увреждания и възрастни хора. Ще се разширяват възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Основните дейности , които общините от региона са защитили в проектите си и ще реализират са: осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, въз основа на индивидуална социална оценка, подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, обучение на персонала за предоставяне на услугите, предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги, мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност, осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

30-Март-2016

31-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.