iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Планнирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 юни - 03 юли 2015 г.

Планнирани прекъсвания  на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 юни - 03 юли 2015 г. 06_1435563037

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Пернишка област

Община Брезник

На 29.06.2015 г. /09:00 - 12:30 ч./ - с. Бегуновци общ. Брезник

На 29.06.2015 г. /13:00 - 16:30 ч./ - с. Бегуновци общ. Брезник

На 30.06.2015 г. /09:00 - 12:30 ч./ - с. Режанци общ. Брезник

На 30.06.2015 г. /13:00 - 16:30 ч./ - с. Режанци общ. Брезник

На 01.07.2015 г. /09:00 - 12:30 ч./ - с. Долна Секирна общ. Брезник

На 01.07.2015 г. /13:00 - 16:30 ч./ - с. Долна Секирна общ. Брезник

На 02.07.2015 г. /13:00 - 16:30 ч./ - с. Конска общ. Брезник

На 02.07.2015 г. /09:00 - 12:30 ч./ - с. Конска общ. Брезник

На 03.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Слаковци общ. Брезник

Община Перник

На 29.06.2015 г. /08:45 - 10:00 ч./ - Перник ф. Рекоул.

На 29.06.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Расник

На 29.06.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Дивотино Втора: 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8; Двадесетичетвърта: 6; Девета: 4; Деветнадесета: 2; Махала Ливаге: 2, 22, 8; Миньор: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9, бл. Къща; Първа:11, 1, 10, 10а, 11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 7, 8; Рила: 5а; Тридесетипета: 1,
11, 13, 17, 3, 6; Тридесетиседма: 5; Тридесетичетвърта: 1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста: 5, 7; Тринадесета: 5; Четвърта: 4; Шеста: 3

На 30.06.2015 г. /09:00 - 09:05 ч./ - с. Дрен, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Старо село, с. Гълъбник, с. Чуковец - общ. Радомир; с. Студена, Общ. Перник

На 30.06.2015 г. /11:55 - 12:00 ч./ - Перник - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 30.06.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Расник

На 30.06.2015 г. /09:15 - 13:00 ч./ - с. Дрен, общ. Радомир

На 30.06.2015 г. /13:00 - 13:10 ч./ - с. Дрен, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Старо село, с. Гълъбник, с. Чуковец - общ. Радомир; с. Студена, Общ. Перник

На 30.06.2015 г. /10:05 - 10:10 ч./ - Перник - по искане на "ЕСО" ЕАД.

За периода 30.06.-30.07.2015 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Перник Добри Миланов: 40; Църква: 28, 42, бл. Вила, кв. Църква, Къща

На 30.06.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Перник Благой Гебрев: бл. 64; Изток: бл. ТП Албена

На 01.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Банско: 1, 2, 3, 4, 5; Ботевград: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Граово: 2, 4; Казанлък: 2; Красно Село: бл. 20; Нов Безистен: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 8, 9, бл. 45; Нови Пазар: 54, 54А; Пирдоп: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 8, 9; Пловдив: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92, 93, 95, 97, 99, 99; Разлог: 1; Самоков: 1, 10, 4, 7, бл. до МВР, Паркинг на МВР; Физкул. турна: 1, бл. ПаВилион

На 01.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Расник

На 02.07.2015 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Дивотино 3 - ти март: 10, 11, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 40, 6, 7, 8; Витоша: 1, 14, 2, 5, 14, 16, 7а, 9, 7; Втора: 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8; Двадесета: 1, 11, 2, 5, 6, 27, 31, 6; Двадесетивтора: 1, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 21, 25, 4, 5, 6, 8, 9;
Двадесетидевета: 1, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Двадесетиосма: 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 8, 22, 32; Двадесетипета: 26, 5, 7, 8, 27; Двадесетиседма: 10, 6, 8; Двадесетитрета: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Двадесетичетвърта: 10, 11, 2, 3, 4, 6, 6; Двадесетишеста: 12, 2, 2; Дванадесета: 10, 1, 10, 5, 6, 2а; Девета: 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 7; Деветнадесета: 1, 2, 2, 4, 6, 6а, 6; Десета: 1, 2, 3, 5, 5, 6; Единадесета: 10, 11, 12, 15, 19, 9, 13, 2, 26, 28, 30; Люлин: 1, 10, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 28, 31, 43, 43 Б, 44, 45, 46, 47, 47, 49; Махала Герен: 5; Махала Ливаге: 2, 22, 8; Махала Света вода: 1; Миньор: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 46, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, , , 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 126а, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 147, 15, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 59, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9, 130, 138, 143, бл. Къща; Осемнадесета: 5, 7, 9; Осма: 4; Пета: 1, 2, 4, 7; Петдесета: 10, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 8; Петдесетивтора: 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 8; Петдесетипета: 1; Петдесетитрета: 3, 5; Петнадесета: 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9; Първа: 100, 102, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 64, 72, 74, 78, 80, 82, 96, 1, 104, 108, 11, 116, 118, 26, 46, 53, 55, 55а, 57, 61, 65, 67, 73, 75, 77, 79, . 11, 1, 10, 10а, 11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 7, 8, 29, 3, бл. Къща, парцел 9 - 18; Рила: 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9, 5а; Седемнадесета: 1, 2; Седма: 3, 31, 3, 7; Слатина: 10, 3, 9, 1, 2, 3, 5, 12, 8; Струма: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 3, 4, 5, 7, 9,
13, 14, 16, 18, 24, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 8, 32, 36, 77, 79, 79 А; Тридесета: 1, 2, 5; Тридесетивтора: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Тридесетиосма: 1; Тридесетипета: 1, 11, 13, 17, 3, 6, 2, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 27, 41; Тридесетипърва: 10, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 6, 9; Тридесетиседма: 5; Тридесетитрета: 2; Тридесетичетвърта: 1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста: 5, 7; Тринадесета: 1, 12, 13, 18, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 5; Четвърта: 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 7, 9; Четирдесета: 1, 10, 11, 3, 9; Четирдесетиосма: 10, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 9, 5; Четирдесетипета: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7, 9, 27, 43, 49, 6; Четирдесетиседма: 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 32, 34, 6; Четирдесетитрета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Четринадесета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 14, бл. Къща, бл. на Площада; Шеста: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 30, 31; Шестнадесета: 2; Люлин, Общ. Перник; Втора:1, . 24, . 28, . 35, . 40, . 53, . 55, 11, 16, 18, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37 - 39, 38, 4, 42, 42, 49 - 51, 57, 59, 7, 8, 9, 3, 59; Двадесет и Втора: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 7, 9, 1, 19, 3, 5, 7; Двадесет и Девета: 2; Двадесет и Пета: 10, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 4, 8а; Двадесет и Първа: 2; Двадесет и Седма: 1, 13, 7, 3; Двадесет и Трета: 12, 16, 2; Двадесет и Четвърта: 10, 12, 23, 26а, 30, 31, 32, 33, 4, 41, 44, 55, 57, 58, 59, 37, 42; Двадесет и Шеста: 10, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 3, 33, 5, 7, бл. Строеж; Двадесета: 3; Дванадесета:11, . 14, . 20, . 23, . 25, . 5, . 6, . 8, 10, 7, 9, . 12, . 12, . 8, . 2, . 3, . 4, . 5, 2, 6; Девета:14, 2, 4, 6; Деветнадесета: 1, 3, 4, 6; Десета: 10, 18, 40, 2; Единадесета: 1, 3 - 4, 9; Мах. лесков Дол: 3, 33, 34, 5, бл. Къща с. Ателие; Мах. стакьовец и Манастира: 22, 5, 7; Местн. задбудилица: 8, бл. Вила, Къща, парцел 88, Фургон; Осемнадесета: 1, 14, 4; Осма: 1, 4; Пета:12, . 14, . 15, . 49, 11, 13, 17, 23, 25, 25, 29, 3, 39, 49; Петнадесета: 10, 2, . 6, 3; Първа: 103, 16, 56, 64, 68, 71, 73, 84, 85, 86, 89, 92, 95 А, . 24, . 49, 138, 27, 31, 32, 35, 42, 45, 51, 55, . 5, 104, 107, 11, 112, 119, 122, 123, 125,

На 02.07.2015 г. /15:15 - 15:20 ч./ - Батановци 3ти март: 10, 12, 14, 34, 34, 36, 4, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 3, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54, 56, 56, 58, 60, 62, 64, 66, бл. 1, 42, 46, 9, до Ж. п Гара; 6ти септември: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 4, 4а, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 5, бл. Гатер; Акация: 1; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 5, 78, 8, 9, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, бл. 29, 9; Батан

Войвода: 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6; Бистрица: 1, 12, 16, 16а, 18, 1а, 20, 22, 4, 6, 8; Братя Миладинови: 10, 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски: 1, 11, 13, 13а, 3, 5, 7, 9; Витоша: 10; Владимир Заимов: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 36, 37, 37 А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Георги Бенковски: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8; Граово: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 67, 67а, 69, 7, 7, 8, 9, 2, 3, 6, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Желю Демиревски: 18, 22; Княз Борис I: 2; Коста Тричков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Любен Каравелов: 11, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мах. делниче: 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51, 53, 55; Св. св. Кирил и Методиййй: 10, 12, 12, 12а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22а, 24, 24, 27, 27, 29, 29, 35, 40, 43, 43, 45, 8, 128, 130, 132, 2, 24а, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 51, 53, 74, 13, 2, 22, 27, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 9, 7; Средорек: 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Старо Село: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 9; Стефан Караджа: 1, 11, 2, 4, 5, 5, 6, 9; Стране: 4, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56; Струма: 13, 17, 19, 22, 23, 27, 27, 33, бл. 26; Трендафил Георгиев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 10, 12, 14, 16, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 9, бл. 40, 9; Христо Смирненски: 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 11, 2, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, бл. 13; Шипка: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Богданов Дол; Васил Левски: 4; Витоша: 15, 18, 22, 24, 26, 31, 31 А, 5, 9, 5; Георги Сава Раковски: 10, 2, 21, 23, 29, 37, 42, 52, 11, 15, 2, 20, 46, 20; Иван Вазов: 5; Иглика: 2, 4; Извор: 10, 11, 4, 8; Китка: 1, 11, 12, 14, 2, 6, 9, 36; Княз Александър Батенберг: 4, 6, 8; Княз Борис I: 11, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 48, 64, 20, 22; Любен Каравелов: 4, 6; Люлин: 2; Мах. дълга Бара: 3; Мах. стаменова: 11, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 4, 40, 41, 45, 50, 52, 55, 56, 63, 8, 9, 6, бл. Вила, Къща, помпа; Отец Паисий: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 2; Петър Берон: 13, 15, 17, 5, 7; Пирин: 1, 10, 14, 2, 28, 29, 3, 4, 6, 8; Пчела: 12, 3, 6, 8; Рила: 18, 19, 6, 9; Стара планина: 12, 14, 17, 21, 30, 32, 42, 7, 9, 19; Струма: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 4, 9; Теменуга: 12, 15, 22, 3, 7; Хан Аспарух: 1, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43 А, 45, 5, 6, 7, 9, 11, 26, 36, 38, 40, 49, 51, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 20, 75; Христо Ботев: 13, 15, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски: 27, 5, 7; Цар Калоян: 12, 14, 16, 20, 4, 6; Цар Симеон: 17, 21, 24, 26, 28, 30, 50, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 56; Чучул. ига: 13, 5, 6, 7, 8; Перник; Ахелой: 1, 1а, 3, 3а; Баба Тонка: 15, 18, 7; Бела Вода: 15, 22, 25, 259, 304, 307, 311, 311а, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 358, 361, 362, 363, 39, 87, 8б, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 8, 9, зад Кметството, бл. до МТП Расолкова Махала, канцелария, селекц. Център; Ботьо Петков: 10; Григорий Цамблак: 2, бл. Читалище; Иван Асен Втори: 1, 11, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 8; Клокотница: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Матей Преображенски: 2, 2, 4; Света Гора: 15, 18, 21; Симеоновград: 5; Хан Аспарух: 1, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 25, 27, 3, 30, 4, 6, 8; Хан Омуртаг

На 02.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Айтос: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ботевград: 10, 10, 11, 12, 14, 8, 9; Дряново: 1, 3, 4, 5, 6; Казанлък: 1, 6, 8; Клепало: бл. Училище; Пирдоп: 45, 45А, 47, 47А; Пловдив: 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53А, 53Б, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, бл. Магазин № 30; Стара Загора: 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36; Търговище: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 23, 5, 7, 8, 9

На 02.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Расник

На 03.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Граово: 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, бл. до Бензиностанцията; Етрополе: 10, 10А, 11, 11А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Илия Бешков: 12, 16, 18, 18А; Павликени: 33; Свищов: 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 3, 7, 9; Севлиево: 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 31; Стара Чешма: 10, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 32, 37, 40, 9, бл. Фургон; Троян: 1, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шумен: 17, 17А, 17А, 19, 21, 23, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

На 03.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Расник

Община Радомир

На 01.07.2015 г. /15:00 - 15:10 ч./ - Радомир: Гарата: бл. Склад, Градина: 4 Търговска: 8 с. Копаница, с. Николаево, Вланел ООД, Елиа.

На 01.07.2015 г. /09:15 - 09:25 ч./ - Радомир: Гарата: бл. Склад, Градина: 4 Търговска: 8 с. Копаница, с. Николаево, Вланел ООД, Елиа.

На 01.07.2015 г. /09:30 - 15:00 ч./ - с. Николаево, общ. Радомир, с. Копаница, общ. Радомир

Община Трън

На 30.06.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Трън 8ми март: 1; Георги Бабичев: 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; Граничар: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски: 44, 46, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84; Мах. Горно Баринци: 36, бл. Параклис; Мурговица: 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 36, 4, 5, 6, 9, бл. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон; Нов Живот: 1, 3; Руй: 23; Света Троица: 10

На 30.06.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Декьовци общ. Трън

На 03.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Трън: ул. „9-ти септември“ № № 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ул. „Георги Димитров“ № 18, № 20; ул. „Денчо Знеполски“ № № 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. „Захари Иванов“ № № 1, 10, 14, 8.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

24-Февруари-2017

26-Февруари-2016

25-Февруари-2016

26-Февруари-2015

25-Февруари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com