iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Пожарите възникват заради неспазване на забрани

Пожарите възникват заради неспазване на забрани 06_1435504090

Неспазването на забраната за запалване на сухи треви и стърнища е основна причина за голяма част от пожарите в пернишкия регион. В повечето случаи причинители на тези пожари са самите собственици или ползватели на земеделски имоти.

Това сочи извършеният анализ на възникналите пожари през пожароопасния сезон на предходната и началото на настоящата година.

От Пожарната напомнят, че повишаването на температурите през летния сезон значително увеличава вероятността от възникване на пожари. Предстоящата жътвена кампания от своя страна също предполага повишена пожарна опасност. Вследствие на възникналите три пожара миналата година, са унищожени един зърнокомбайн и 23 декара пшеница, съобщават от Противопожарната служба.

В тази връзка от съществено значение за пожарната безопасност по време на жътвата е дейността на председателите на земеделски кооперации и частните стопани в качеството им на ръководители и собственици на масиви със зърнени култури. Те са лицата, които организират и извършват противопожарния инструктаж на участниците, проверката и приемането на земеделската техника,складовете, площадките за зърно и фураж, оборудват обектите с необходимата противопожарна техника. Във връзка с това са изпратени разпоредителни писма със задълженията им преди, по време и след приключване на жътвената кампания съгласно изискванията на Наредбата за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари. От своя страна общините и кметствата по населени места, провеждат мероприятия за навременното разясняване и спазване на горепосочената Наредба, за осигуряване на телефонни постове в кметствата по време на жътва, поставяне на указателни и забранителни знаци покрай посевите, пътищата и водоизточниците както и мобилизиране на населението за предотвратяване и гасене на пожарите.

Свеждането на риска от възникване на пожар е основна задача на служителите упражняващи Държавен противопожарен контрол. Във връзка с това е необходимо селскостопанската техника, която ще участва в прибирането на реколтата да бъде технически изправна, пожарообезопасена и оборудвана с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. Преди започване на жътвата,при настъпване на восъчна зрялост житните култури трябва да се парцелират на участъци чрез прожънване и изораване на противопожарни ивици.

Не трябва да се забравя и ЗАБРАНАТА за изгарянето на сухи треви и стърнища.

Независимо от усилията и взетите превантивни мерки от страна на служителите от Противопожарните служби на територията на региона от решаващо значение за пожаробезопасената жътва е поведението на гражданите. Всеки пожар води началото си от запалване, за което причината е действието или бездействието на човека.

През периода на кампанията за 2014 г. са проверени общо 510 бр. земеделска техника, в сравнение с изминалата година (2013) - 533 бр., от които 158 бр. зърнокомбайни, в сравнение с 2013 г. – 159 бр. и 352 бр. друга техника /автомобили, трактори, сламопреси и ремаркета/, в сравнение с 2013 г. – 374 бр. от които бяха допуснати за участие в кампанията общо 410 бр. земеделска техника – от които 117 бр. зърнокомбайни и 293 бр. друга земеделска техника.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

26-Януари-2018

25-Януари-2017

26-Януари-2016

26-Януари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com