iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Предвиждат над 7 млн. лв. за чистотата в Перник за 2015 г.

Предвиждат над 7 млн. лв. за чистотата в Перник за 2015 г. 12_1418197904

За харчовете по поддръжката на чистотата в община Перник са предвидени 7 310 315 лв. разчетени за 2015 г. Това сочи план-сметката за битови отпадъци, която трябва да бъде одобрена от Общинския съвет.

За сравнение, разчетите за 2014-та фиксираха сума от 7 401 555 лв.

2 400 000 лв. от парите за 2015-та са за сметосъбиране и сметоизвозване, и поддържане на териториите за обществено ползване през лятото и зимата, в това число и снегопочистване. Тук обаче не са заложени средства за закупуване на съдове за смет.

В посочената обща сума се включват още 1 860 000 лв. за събиране и извозване не битови отпадъци на депото. 300 000 лв. са за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване при летни условия. Става дума за главни и второстепенни улици и тротоари. 240 000 лв. са за поддръжката на същите територии, но през зимата. Други 240 000 лв. са определени за експлоатация на депото.

За почистване на нерегламентирани сметища и рекултивация на замърсени терени са отделени 100 000 лв. 745 000 лв. са заложени за лятно почистване на площади, алеи, междублокови пространства, паркови територии и гробищни паркове. 1 490 457 лв. са отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Всъщност крайната сметка се завишава от собственото участие на Община Перник по изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци- Общината трябва да го съфинансира с 2 334 858 лв.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

25-Февруари-2016

24-Февруари-2016

25-Февруари-2015

24-Февруари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com