iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Проверяват хидротехническите съоръжения в област Перник

Проверяват хидротехническите съоръжения в област Перник 09_1411998568

Бойка Павлова, която е областен управител на Перник, разпореди есенна проверка на хидротехническите съоръжения на територията на областта.

Създадена е междуведомствена комисия, която се ръководи от зам. областния управител Кирил Леонов. Комисията е 16-членна, като всеки един от членовете й ще изготви доклад в съответната област за извършените констатации и ще направи предписания със срок за изпълнение. До 31 октомври, констатациите и предписанията трябва да бъдат изпратени на председателя на комисията. В срок до 14 ноември пък, комисията трябва да предостави протокол от есенната проверката на областния управител.

От 13 до 21 октомври, по график, ще бъдат обследвани техническото и експлоатационно състояние и аварийното планиране на язовири, хвостохранилища, шламохранилища, сгуроотвали, ВиК системи, открити рудници и кариери за добив на инертни материали. Особено внимание ще се обърне на готовността на системите и средствата за оповестяване и осигуряване на транспортния достъп до водните обекти, както и проводимостта на речните легла извън границите на урбанизираната територия и районите с потенциален риск от наводнения. Комисията има за цел да провери и дали са изпълнени разпоредбите на областния управител след пролетната проверка. От 29 язовира на територията на областта на 9 са издадени предписания. Областният управител е определил срокове и отговорни лица, които да предприемат необходимите действия по отстраняване на нередностите.

Източник: bnr.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

09-Декември-2016

10-Декември-2015

10-Декември-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com