iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Провеждат работна среща за популяризиране на процедури

Провеждат работна среща за популяризиране на процедури 10_1443941460

На 6 октомври 2015 г. (вторник) от 10:00 часа в офиса на Областният информационен център – Перник, на ул. „Кракра“ №15 (до ритуалната зала) ще се проведе работна среща за популяризиране на стартиралите процедури за набор на проектни предложения. Те са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - “Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Поканени да вземат участие са представители на общинските администрации, училища и обединени детски заведения от област Перник, неправителствени организации и заинтересовани граждани.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

09-Декември-2016

10-Декември-2015

10-Декември-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com