iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Съдът в Перник намалява времето за съдебната процедура

Съдът в Перник намалява времето за съдебната процедура 01_1453646218

Арбитражният съд в Перник икономисва време и средства на гражданите и фирмите, като съдебната процедура може да бъде съкратена в рамките на 6 месеца. Страните по делото получават уникални кодове за достъп, чрез които могат онлайн да следят как се развива процесът и да се запознават с всички документи по него без да се налага да ходят на място. По този начин се ускорява процедурата по връчване на книжа, която в момента може да отнеме няколко месеца. Кодовете обаче се получават, когато ищецът е подал исковата си молба по електронен път, а ответникът е подал писмен отговор пак по този начин.

Това обясни председателят на Арбитражния съд /АС/в Перник Анжела Асенова в първия ден на информационната кампания за граждани и фирми по повод работата на правораздавателната институция. В близко време ще последват поредица от такива форуми, които подробно ще разяснят какво представлява Арбитражният съд, начинът, по който ще се провежда арбитражното производство и как ще се решават делата.

Арбитражният съд бе учреден към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Перник като независима правораздавателна институция. Другият съпредседател е Георги Милев, който е председател на КРИБ – Перник.

Целите, които си поставя АС, са амбициозни, като основната сред тях е да се утвърди като алтернатива на държавното правораздаване при разрешаването на правни спорове, стъпвайки на професионална компетентност, отговорност, безпристрастност и прилагане на закона според точния му смисъл. Обективността, моралът, високата експертиза, справедливостта и законността са критерии в работата на осмината арбитри, които са в състава на колегията. Всички те са адвокати с дългогодишен професионален опит в сферата на търговските и имуществени спорове и отговарят на изискванията, заложени в етичните правила, заяви Анжела Асенова.

Скоро правораздавателната институция в Перник ще има свой сайт, където ще бъдат качени етичните правила, от които ще се ръководят в работата си арбитрите, статутът и правилника за разглеждане на арбитражни дела.

Арбитражният съд би могъл да е от изключителна полза и за гражданите, и за фирмите, подчерта Анжела Асенова. Тя изтъкна, че при воденето на делата се цели процесуална икономия и бързо решаване на делата. АС може да гледа всякакви дела по имуществени спорове с изключение на бракоразводни дела, такива за издръжка и трудово-правни спорове.

Разрешават се спорове както между физически и юридически лица с местожителство в Перник и във всеки друг град в България, така и с местожителство и седалище в чужбина. Споровете пред АС- Перник се разглеждат съобразно Закона за международния търговски арбитраж и Правилника на Арбитражния съд.

В арбитражното производство страните могат да бъдат призовавани или чрез публикация в два неофициални ежедневника /когато страната не може да бъде намерена на адрес след щателно издирване от връчител/, или чрез публикация в неофициалния раздел на Държавен вестник.

За да бъде отнесен един спор до Арбитражния съд, между страните трябва да е сключено писмено арбитражно споразумение, с което страните декларират, че са съгласни евентуален бъдещ спор между тях да бъде решен от арбитражен съд и приемат неговото решение. Споразумението е налице и когато когато ищецът предяви иск пред АС, а ответникът в срока за отговор на исковата молба не направи възражение, че спорът не подлежи на разглеждане от Арбитражния съд.

Делата са конфиденциални и се водят при закрити врата. Преди да започне едно дело, обаче, е предвидена изрична възможност страните да се споразумеяти да постигнат спогодба.

Основен принцип при разглеждане на дела от АС Перник е осигуряване и гарантиране на равни възможности на страните да защитят своите права, подчерта Анжела Асенова.

Решението на Арбитражния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. То е задължително за страните. Въз основа на решението, страна по делото може да подаде молба до Софийски градски съд за издаване на изпълнителен лист в нейна полза за сумите, които са й присъдени с решението.

АС събира арбитражна такса по определена тарифа. Те са по-ниски от държавната такса по ГПК, която е 4%. Принципът обаче е, че за по-високи суми процентът на таксата е по-малък. До 10 000 лв. таксата е 600 лв. Над 25 000 лв. делото се разглежда от един арбитър и се заплаща арбитражна такса в размер на 50% . Размерът на таксите ще бъде публикуван на сайта на АС.

Таксата се връща на ищеца ако делото бъде прекратено. Предвидена е и възможност за пълното възстановяване на таксата.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

24-Февруари-2016

24-Февруари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com