iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ще изграждат нови общински жилища в Перник

Ще изграждат нови общински жилища в Перник 03_1459255555

Планират изграждането на нови жилища, които да са към фонда на община Перник, като това стана ясно на общественото обсъждане на Проекта за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 година. Той бе представен от кмета на община Перник Вяра Церовска. За съжаление и този път бе проявен слаб интерес от страна на перничани с будна гражданска съвест, които са само активни във форумите.

На обсъждането присъстваха заместник-кметовете Денислав Захариев и Владислав Караилиев, председателят на общинския съвет Иво Савов и общинският съветник Румяна Гьорева, служители на общинската администрация и журналисти.

„В процес на проектите, които изготвяме като инвестиционната програма, планираме нови жилища, които да са към фонда на община Перник”, обясни заместник-кметът Денислав Захариев.

Към края на миналата година жилищния фонд на община Перник се състои от 673 апартамента и 17 къщи. В тях са настанени 658 домакинства.

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Повечето общински жилища са

построени преди повече от 30г. Към настоящия момент средствата, които се

получават от наеми са недостатъчни за поддръжка на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка.

„По закон всеки наемател, който живее над 5 години в общинско жилище и отговаря на определени условия има право на закупуване. Това става след решение на Общинския съвет”, поясни зам.-кметът Денислав Захариев.

Той добави, че като цяло политиката на кмета на общината е да се запазват жилищата, за да не се окаже, че в определен момент няма места за настаняване.

Кметът Вяра Церовска сподели, че ще бъде направен ремонт на свода в кв. Твърди ливади.

„Въпреки че е частна собственост, има отпуснати пари от Министерството на бедствията и авариите, с които ще го ремонтираме”, уточни Церовска и допълни, че няма опасни общински сгради, които трябва да бъдат разрушени.

Към настоящия момент преобладаващия брой имоти, представляващи незастроени

терени, са промишлени терени в индустриалната зона.

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилия

процес по индентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинска собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения, жилища и други.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

31-Март-2016

01-Април-2015

31-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.