iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ще определят цените на дървата в общинските гори

Ще определят цените на дървата в общинските гори 10_1477805289

Управителят на общинското търговско дружество „Общински гори – Перник” ЕООД инж.Любомир Минев е внесъл докладна записка в пернишкия минипарламент, като тя касае ползването на дървесина от горските територии собственост на общината, през 2017 година. Годишният й размер се определя на принципа на равномерност на ползване по години в рамките на периода на действия на изготвения лесоустройствен план. Инж. Минев уточнява, че конкретният обем на ползваната дървесина в отделните подотдели зависи от предвижданията във въпросния план, състоянието на насажденията,наличие или отсъствие на увреждане на дървостоите, пазарната конюнктура и др. На тази база той предлага дървесината, която ще се ползва през 2017 година да е 4000 пл.куб.метра, като това става по два начина - или чрез продажба на стояща дървесина на корен, или чрез добив и продажба на добита дървесина.

В докладната се предлагат и конкретните минимални цени за кубик без ДДС, които са различни за различните видове иглолистен или широколистен дървен материал – трупи за бичене, дърва за огрев, ритловици, технологична дървесина, минни подпори, обли греди и др.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

14-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com