iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

В четвъртък изтича срокът за подаване на оферти за участие в изграждането на детски площадки

В четвъртък изтича срокът за подаване на оферти за участие в изграждането на детски площадки  03_1458666522

След три дни ще станат ясни фирмите, които са подали документи за участие в изграждането на детски площадки на територията на община Перник, като крайният срок за подаване на оферти е до 16.30 часа на 24 март. Петте детски площадки са включени в поименния списък на капиталовите разходи на общината. Прогнозната стойност на поръчката е 83 333лв. без ДДС. Включени са дейности по строителни и монтажни работи на терен,както и оборудване. Изпълнителят се задължава при повреда възникнала в гаранционния срок да я отстрани за своя сметка.

Обособени позиции, са както следва:
Обособена позиция № 1 – „Детски площадки в кв.”Изток”, гр. Перник” са включени два подобекта:
Подобект 1 – УПИ I, кв. 39 – кв. Мошино, (срещу РМД);
Подобект 2 – УПИ I за жилищно строителство –кв. „Изток” (ул. „Благой Гебрев”, бл. 22);
Обособена позиция № 2 – Детски площадки в кв „Твърди ливади”, в Централна градска част и в кв. „Ралица”, гр. Перник са включени три подобекта:
Подобект 3 – УПИ V, кв. 74 – кв. Могиличе, ул. „Стара планина” и ул. „Околчица”;
Подобект 4 – УПИ за озеленяване, кв. 9157 – пред IX-то ОУ, кв. „Твърди ливади”;
Подобект 5 – УПИ за обществена градина и стопански дейности, кв. 251 – ул. Кракра, т.нар. „Банята”, ЦГЧ”.
Тече процедура за приемане на оферти и за изграждане на четири спортни площадки, които са включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник. Крайният срок отново е 24 март, като оферти се приемат до 16.30.часа, същия ден. Процедурата е за четири спортни площадки и една площадка за стрийт-фитнес. Прогнозната обща стойност за строителство е 191 666, 67 лв. без ДДС. (230 000 лв. с ДДС). Срок за изпълнение е 60 календарни дни.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Подобект 1 Спортна площадка ул.”Рашо Димитров” м/у бл.74 и бл.80
Подобект 2 Спортна площадка кв.”Дараците”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Подобект 1 Спортна площадка кв. Изток
Подобект 2 Спортна площадка кв.”Клепало” между ул.”Варна” и ул.”Русе”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
Площадката за стрийт-фитнес кв. Ралица”.
Строителните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие на с изискванията на „Техническата спецификация“ за всяка от обособените позиции, неразделна част от документацията за участие.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

01-Април-2016

31-Март-2016

01-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.