iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Вече няма да има сметище в Тева

Вече няма да има сметище в Тева 10_1444376894

Информационен ден за представяне на проекта, по който бе изградена Регионалната система за управление на отпадъци в регион Перник се проведе вчера в общината, като проектът бе финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.

Общата му стойност е 21 467 427,26 лв. Новата система е разположена върху терен от 140 дка в района на най-старото сметище на Перник в местността "Чокладиновец" в землището на село Люлин. От тях 66 декара са предназначени за трите клетки, в които ще се депонира остатъка от отпадъците им след като минат през сепариращата и компостиращата инсталация.

След предварително третиране и обезвреждане отпадъкът ще бъде силно минимизиран. Депото ще обслужва шестте общини на територията на Пернишка област със 170 населени места и 133 001 души население, които генерират 46 000 тона отпадъци годишно. Според проекта 37 са работните места, които се разкриват с пуска на регионалната система за обработка на битовите отпадъци. На срещата стана ясно, че досегашното сметище в Тева ще бъде закрито и рекултивирано. Официалното откриване на новото депо за преработка на твърди битови отпадъци ще бъде на 12 октомври от 11 часа. Поканени са всички фирми, които в годините са работили по изграждането му.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com