iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Иван Иванов: Изборът ми на кмет няма общо със съдебното решение

Иван Иванов: Изборът ми на кмет няма общо със съдебното решение 12_1417784402

Кметът на Перник Иван Иванов се възползва от правото на отговор по повод скандалът за кметските му правомощия и най-вече за определението на втория състав на Административния съд.

Както и председателя на ОбС Милан Миланов, и Иванов твърди, че в качеството му на кмет няма нищо общо със съдебното определение.

Публикуване отговора без каквато и да е редакторска намеса:

На 04.12.2014г., в пернишките медии бе разпространето Определение № 289/02.12.2014г., постановено от Административен съд – Перник по адм.дело № 871/2014г. (обръщам внимание върху обстоятелството, че същото не е влязло в сила), което послужи като основание на „определени политически сили“ да твърдят, че „Кметът Иван Иванов едва ли не трябва да напусне Община Перник“.

В тази връзка, ползувам правото си на отговор, като Ви информирам за следното :

С Решение № 918 от Протокол № 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник, взето на основание чл.42, ал.5 и ал.9 вр. ал.1, т.7 от ЗМСМА, бях избран за Кмет на Община Перник.

Решение № 918 бе обжалвано пред Административен съд – Перник от заместник кметовете Илинка Никифорова, Петър Първанов и Владимир Босев, като по повод подадените жалби, бе образувано адм.дело № 807/2014г. по описа на АС – Перник за 2014г.

С Определение № 251, постановено в з.з. на 06.11.2014г. по адм.дело № 807/2014г., Административен съд – Перник прие, че подадената жалба от Владимир Босев – зам. кмет на Община Перник, срещу Решение № 918 от Протокол № 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник, „… е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство да се прекрати …“, тъй като посоченото лице „… не е носител на правото на жалба и няма правен интерес от оспорване …“.

Във връзка с изложените от Административен съд – Перник мотиви в Определение № 251/06.11.2014г., че „… Председателят на Общинския съвет не се явява надлежна страна (по адм.д. № 807/2014г.), която може да иска допускане на предварително изпълнение на акта (Решение № 918 от Протокол 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник) в условията на чл.167, ал.1 АПК, а страна е Общинският съвет“, бе свикана извънредна сесия на Общински съвет – Перник, с точка единствена в дневния ред : Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Перник да депозира искане (от името на органа на местното самоуправление) по адм.дело № 807/2014г. по описа на Административен съд – Перник за 2014г., с което на основание чл.167, ал.1 във вр. с чл.60, ал.1 АПК да поиска от съда да допусне ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 918 от Протокол 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник, с което на основание чл.42, ал.5 и ал.9 във вр. с ал.1, т.7 ЗМСМА, за Кмет на Община Перник е избран ИВАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ.

С Решение № 921 от Протокол 16/11.11.2014г., Общински съвет – Перник :

- Упълномощи Председателя – г – н Милан Миланов, от името на Общински съвет – Перник да депозира искане по адм.дело № 807/2014г. по описа на Административен съд – Перник за 2014г. – за допускане на предварително изпълнение на Решение № 918 от Протокол 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник ;

- Допусна предварително изпълнение на Решение № 921 от Протокол 16/11.11.2014г. на основание чл.60, ал.1 АПК, Общински съвет – Перник.

Въз основа на подаденото от Председателя на Общински съвет – Перник искане по чл.167, ал.1 във вр. с чл.60, ал.1 АПК, с Определение № 268/13.11.2014г., постановено по адм.д. № 807/2014г., на основание чл.167, ал.1 АПК, Административен съд – Перник допусна ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 918 от Протокол 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник, до влизане в сила на решението по същото административно дело. Именно въз основа на този съдебен акт, на 17.11.2014г. аз встъпих в длъжността Кмет на Община Перник.

С Решение № 760/25.11.2014г., постановено по адм.д. № 807/2014г., Административен съд – Перник ОТХВЪРЛИ оспорването по жалбите на Петър Кирилов Първанов в качеството му на зам. кмет на Община Перник и на Илинка Миткова Никифорова – ВрИД Кмет на Община Перник против Решение № 918 от 31.10.2014г. на Общински съвет – Перник, оформено в Протокол № 14, с което решение Общински съвет – Перник е избрал Иван Огнянов Иваонов за Кмет на Община Перник.

Решение № 760/25.11.2014г. подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на страните.

Към настоящия момент, няма подадени жалби от Петър Първанов и Илинка Никифорова срещу Решение № 760/25.11.2014г., постановено по адм.д. № 807/2014г., Административен съд – Перник.

Адм.дело № 871/2014г. по описа на Административен съд – Перник за 2014г. е било образувано по повод подадените жалби от Илинка Никифорова, Петър Първанов и Владимир Босев – и тримата в качеството им на зам. кметове на Община Перник, срещу Решение № 921 от Протокол 16/11.11.2014г. на Общински съвет – Перник.

Това, което бих искал да кажа (след консултация с юристи) е следното :

Аз съм Кмет на Община Перник на основание Решение № 918 от Протокол 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник (с което бях изран за Кмет в хипотезата на чл.42, ал.5 ЗМСМА) и допуснатото на основание чл.167, ал.1 АПК ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на същото решение от Административен съд – Перник с Определение № 268/13.11.2014г., постановено по адм.д. № 807/2014г.

Определение № 289/02.12.2014г., постановено от Административен съд – Перник по адм.дело № 871/2014г., няма отношение нито към избора ми за Кмет на Община Перник, нито към допуснатото от Административен съд – Перник с Определение № 268/13.11.2014г. ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 918 от Протокол 14/31.10.2014г. на Общински съвет – Перник.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

26-Януари-2018

25-Януари-2017

24-Януари-2017

26-Януари-2016

26-Януари-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com