iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Нямаше много хора от гражданското общество на представянето на бюджета на община Перник

Нямаше много хора от гражданското общество  на представянето на бюджета на община Перник 04_1428042564

Гражданското общество на Перник проспа отчета на кмета на община Перник Иван Иванов. Той беше за изпълнението на бюджета за 2014 година.

В заседателната зала в Двореца на културата присъстващите се брояха кажи – речи на пръстите на ръцете. А документът е повече от важен, защото дава точна картина на финансовата картина в общината, която е свързана и с нови бюджет 2015.

От отчета стана ясно, че първоначалният размер на миналогодишния размер е бил 49 271 550 лв, но след извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, приходната част е била увеличена с 9 608 755 лева. Така общата сума на бюджета е станала 58 880 305 лева, в т.ч.държавни дейности - 27 823 392 лева и местни дейности – 31 056 913 лева .

През 2014 г. в приход на бюджета на Община Перник са постъпили общо 48 460 972 лева, от които 25 536 343 лева – държавни приходи и 22 924 629 лева – общински.

Постъпилитетрансфери от „Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане" към Министерския съвет за възстановителна помощ на граждани и за възстановяване на общинския сграден фонд след земетресението от 22.05.2012 г. са били в размер на 3 059 562 лева, с които служебно е завишен бюджета на общината в приходната му част. Общото изпълнение в нея спрямо годишния план е 82,52 %, в т.ч държавни приходи – 92,08 % и общински приходи 73,56 %.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 7 180 017 лева при план 9 175 000 лева или 78,26 %. В сравнение с 2013 г. са събрани повече 766 340 лева. Увеличение спрямо предходната година е налице само в приходите от данък върху недвижимите имоти – 57 179 лева и данък придобиване на имущество – 43 206 лева. Значително са намалели приходите от данък превозни средства – 80 280 лева по-малко от 2012 г.

Планираните в общинския бюджет за 2014 година разходи са били в размер на 58 милиона лева, а отчетените направени разходи са с 10 милиона лева –по-малко. От общата сума – 48 460 972 лв капиталовите разходи са били в размер на 2,5 милиона лева, което в проценти представлява 5,21 на сто, уточни пернишкият градоначалник.

Кметът Иванов допълни, че тази година в приходната част на основния финансов закон на общината са заложени реални цифри, през първото тримесечие на 2015-та вече са реализирани постъпления с 300 000 лева повече от предвидените.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

30-Март-2016

29-Март-2016

31-Март-2015

30-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.