iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Дадоха ход на делото срещу план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване и скока на такса „Смет” в Перник

Дадоха ход на делото срещу план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване и скока на такса „Смет” в Перник 04_1459665001

Административният съд в Перник даде ход на делото срещу решението на Общинския съвет /ОбС/ в Перник за утвърждаване на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г., като жалби срещу решение №36 от 16 декември 2015 г. на ОбС, с което бе приета план-сметката са внесли 7 физически и юридически лица. Към тях съдът присъедини още 37. Със същия документ се узаконява увеличението на такса „Смет” за граждани от 1,8 на 2,25 промила или повече с 25%, както и за фирми, за които завишението бе от 6,5 на 7 промила. Онези юридически лица, които плащаха на база количество генериран отпадък, също бяха сюрпризирани със скок – от 10 лв. цена на бобър, сега те трябва да плащат по 23,65 лв. Стойността на самата план-сметка също бе завишена с 1 600 000 лв. в сравнение с 2015 г. и закова на 8 920 808 лв.

Съдия Слава Георгиева ще се произнесе по казуса в законовия едномесечен срок.

Адвокатите по делото Анжела Асенова и Даниела Генадиева, които представляваха жалбоподателите, пледираха да бъде обявено за незаконосъобразно и нищожно атакуваното решение №36 от 16.12.2015 г. на ОбС Перник. Обжалваният административен акт е нищожен, тъй като е издаден при изключително съществено нарушение на процесуалните правила и в изключително грубо нарушение на материалния закон, твърдят те.

На практика атакуваното решение №36 препотвърждава предишно решение №28 от 30 ноември 2015 г. на ОбС, което бе върнато на съветниците от областния управител поради незаконосъобразност.

Анжела Асенова и Даниела Генадиева изтъкнаха, че заповед 1931/28.10.2015 г. на кмета на Община Перник /б.а. по това време Иван Иванов/ по чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, с която се регламентират честотата на сметоизвозването и границите и вида на предлаганите услуги и която е база за новата план-сметка, не е била оповестена публично на интернет страницата на Общината. Адвокатът на ОбС Марияна Евтимова оспори това твърдение с мотива, че една заповед може да се оповести и на таблото на Общината, а не само онлайн и представи протокол от 3-членна комисия, която потвърждава, че кметското разпореждане е оповестено. Твърдението й обаче бе оборено с аргумента, че администрацията не е разгласила публично това, че заповедта е оповестена на таблото и така тя не е могла да достигне до заинтересованите граждани.

Адвокатите на жалбоподателите атакуваха и факта, че е имало едва 2 дни от поканата за обществено обсъждане на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Перник, която е била обявена на 23 ноември 2015 г. и самото провеждане на обсъждането на 25 ноември 2015 г. Погазен е законовият 30-дневен срок между двете дати, като не е дадено време на гражданите и фирмите за предложения. В докладната записка на кмета не е представена вярна информация за такса „битови отпадъци” – там има запис, че налогът за граждани е без изменение от 2015 г. След това обаче следва скок от 25%, посочиха Асенова и Генадиева.

Цялата процедура е била изначално опорочена без да бъде зачетено мнението на заинтересованите лица, бе техният правен извод.

Адвокатките се позоваха и на факта, че не е спазен законът по отношение на изчислението на такса „Смет” за гражданите. Вместо да се изчислява на база количество генериран отпадък, какъвто е изричният законов запис, местният налог се пресмята на база данъчната оценка на съответния жилищен имот. В потвърждение Анжела Асентова представи извлечение от националния регистър, от което става ясно, че административният орган разполага с количеството генерирани боклуци в общината. Нарушен е и чл.67 от ЗМДТ, който изисква между разходите по чл. 66 и размера на такса „Смет” да има съпоставимост. Сред тези разходи Община Перник е записала разходи за благоустройство, пясъчници, лакиране на пейки, което е грубо нарушение на закона.

Анжела Асенова се позова изцяло на съдебната практика, която е категорична, че при допуснати нарушения, като посочените в конкретния пернишки казус, същите се явяват като безспорен факт за отмяна на решението на Общинския съвет.

Прокурорът Пламен Цветков също се присъедини към искането на Асенова и Генадиева, като подчерта, че решение №36 на ОбС Перник е напълно незаконосъобразно и предложи то да бъде отменено.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

31-Май-2016

01-Юни-2015

31-Май-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.