iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Публикувай безплатно лична ОБЯВА

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ. 02_1425113473

PRETOR GROUP INC.Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,преди изпадане във фалит или несъстоятелност.

Изкупуваме активи на фирми преди изпадане във фалит или несъстоятелност.

Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.

Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по обстоятелствата.

Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно решение за Вашия проблем.

PRETOR GROUP INC.

За контакти от цялата страна-тел.0892918797

Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/

На тази дата в миналото

30-Март-2016

31-Март-2015

30-Март-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.