Орхидеи

Орхидеи 1362148928
21.00 лв.
SKU: цвете0103123

Красиви и екзотични растения които навлязоха в нашия бит. За да запазим първичната им красота, откъсвайки ги от естествената им среда, трябва да ги опознаем и да разкрием техните "тайни". Семейството на орхидеите е много разнообразно. За успешното им отглеждане са необходими познания и строго спазване на биолого-екологичните особености. 
Името им идва от гръцката дума orchi, означаваща "тестис", заради формата на луковиците на рода Orchis. Думата за първи път е използвана от считания за баща на ботаниката древногръцки учен Теофраст (372/371 – 287/286 пр.н.е.), в книгата му "Естествена история на растенията".В зависимост от начина на добиване на хранителни вещества, орхидеите могат да се групират в следните категории:
Мнозинството видове са многогодишни епифити; намират се в тропически влажни широколистни гори, в субтропици и планински региони. Прикрепят се към други растения най-вече дървета, понякога и храсти. Въпреки това не са паразити.Малка част от орхидеите са литофити, подобни на епифитите, но прикрепящи се към скали или много твърда почва. Те получават хранителни вещества от атмосферата, дъждовна вода, гнила шума, хумус и дори мъртви тъкани от самите тях.Други са почвени растения, получаващи от почвата нужните им хранителни вещества. Тази група орхидеи е основно разпространена в умерения климатичен пояс.Някои орхидеи не съдържат хлорофил и са мико-хетеротрофи, напълно зависими от гъбички в почвата, които се хранят с гниещи части от растението (обикновено окапали листа). Орхидеите имат различни подземни органи-месести корени, коренища и коренови грудки. В клетките на кората на ОРХИДЕИ /ORCHIDACEAE/тези органи се развиват еднофитни гъби, които живеят в симбиоза с растенията. Стъблата на орхидеите са твърде различни при отделните видове-изправени, дълги, стелещи се, виещи се и силно скъсени. Много орхидеи образуват надебелени стъбла и надебелени части на стъбла, в които се натрупва резервна вода за прекарване на неблагоприятния период. Тези надебелени части се наричат псевдолуковици или въздушни грудки или туберидии. Листата на орхидеите са прости, с различна форма, разположени последователно или по няколко в снопчетата на върха на туберидиите или в прикоренови розетки. Цветовете са разположени поединично или в съцветия. Те са много разнообразни по размери, форма, багри и съчетание на багрите. 

Цена: 21.00 лв.
Тегло: 0 кг
Размери: 0 cm × 0 cm × 0 cm