Езотерика

ЕзотерикаЕзотериката е Път, който води към ясно определена цел – духовното израстване на човека. Напредването в духовното познание задължително трябва бъде съпроводено с промяна в начина на живот. В този нелек процес, като средства за ориентация могат да послужат езотеричните дисциплини като астрология, кабала, таро, алхимия, френология. Но те не са самоцел, а само ориентири по Пътя.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за Перник и селата в региона!