kraevedi

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - 170 Г. БЪЛГАРСКО КРАЕЗНАНИЕ
КРАЕЗНАНИЕТО В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ "Аз схващам света като поле за културно състезание между народите" - казва Гоце Делчев. Тази негова сентенция дава най-пълна характеристика на българското светоусещане и няма равна на себе си в цялата световна история и култура.
Кукери в центъра на Перник
Не е нужно да полагаш кой знае какви интелектуални усилия, за да прозреш, че кукерите са щастливо оцелял през годините културен артефакт още от времето на Загрей[1] и Сабазий[2]. Кукерските празници са първообраз на Лупаркалиите[3], Ателаните[4] и прочие ритуали, погълнати вече от времето.
Трънско минало и съвремие
Откъдето и да я погледнем – тая книга тежи. Четох я прав, както баща ми четеше Библията в черкова. Тази книга не може иначе да се чете. Но не само заради реалната, физическата й тежест, но и заради тежестта на словото… такава книга за един градец и неговата околина нема! Мисля – не само в България!– или, както е рекъл побратимът шоп за жирафа: те такова животно нема!
Краеведи Перник
ПЕРНИШКАТА МИНА В ТВОРЧЕСТВОТО НА НАРОДНИЯ ТРУБАДУР СТОЯН МИЛЕНКОВ Изготвил: НОНКА ПЪРВАНОВА КРЪСТЕВА - фолклорист Дружество на краеведите - град Перник
АРХИТЕКТУРНИТЕ АКЦЕНТИ В ПЕРНИК
Поради специфичното си селищно развитие Перник не е сред градовете с впечатляващ архитектурен облик. Но той притежава редица оригинални архитектурни обекти, някои от които са истински бисери. Те са представени в неотдавна издадената книга на местния краевед Светозар Захариев: "Перник Архитектурни акценти". Тя е резултат на дългогодишни проучвания на автора.
Краеведите представят сборника
Краеведите от Перник представиха сборника "Краеведски публикации в литературния алманах "Струма" (1982- 2007 г.)" пред обществеността За книгата разказва проф. Марин Ковачев, председател на Съюза на краеведите в България
Краеведски публикации
Краеведските изследвания в алманах "Струма".Събирани 25 години любопитни истории предлагат интересно четиво и за предубедени В навечерието на Деня на Перник - 19 октомври, краеведите от Перник издадоха нов сборник с любопитни и за предубедения читател истории.

Вход с фейсбук профил:

ВИЗИТКА

Адрес: Перник, 2300, кв. Твърди ливади
бл. 44, вх. Б, ап. 11, ет. 1
Телефон/факс: 076/607535
Дата на регистрация: 17 май 2000 г.
Регистрирана в: Частна полза
Изпълнителен директор (Управител):
Светозар Евтимов Захариев
Председател на УС (Настоятелството):
Николай Иванович Сивков
Брой щатни служители:
Няма щатни служители
Брой доброволци: 17
Цели на организацията:
1. Проучване и изследване на родния край
2. Културно-просветни творчески изяви
3. Публикации, насочени към
    историческото наследство в региона
Целеви групи:
1. Краеведи
2. Родова памет
3. Съставители на план-указатели и
    бизнес карти на селища
Сфери на дейност: Изкуство и култура,
Образование,Медии, Обмен на
информация, Научни изследвания,
Подпомагане развитието на икономиката
Тип на организацията: Оперативна
Географски обхват на дейността:Перник,
Регионален, Регион
Донори: Други
Организацията не извършва 
спомагателна стопанска дейност
 
Study of local lore society - Pernik

Address of the organization: Pernik 2300,
kv. Tvardi livadi, bl. 44, entr. B, ap. 11
Phone/fax: +359 76/607535
Registration date: 17.05.2000
Registered in favour of: Private
Executive director:
Svetozar Eftimov Zahariev
Chair of Board of Directors:
Nikolai Ivanovich Sivkov
Number of staff: None
Number of volunteers: 17
Main goals
1. Study and research of the
    native land
2. Cultural and enlightenment
    actions
3. Publications of the region
    historical heritage
Target groups
1. Student of local lore
2. Generation memory
3. Writers of the settlements guides 
    and business maps
Spheres: Art and culture, Education, Media,
Information sharing, Scientific research,
Economic development support
Kind of the organization: Operating non grants
Geographical area of activities: Regional,
  Region, Pernik
Donors: Others
The organization does not develop 
any enterprise activity to support itself

ПЕРНИК - МОЯТ

Ти нямаш славата на Троя,
На вечен Рим и на Багдат.
Сред хилядите - ти си моя
Един-единствен, роден град.

Тук не за хубава Елена
Воюва българския лъв -
А за да бъде защитена
Честта на българската кръв.

На две разсечен от реката
Плещи по склонове опрял -
Израсна ти от черно злато
И слънчев разтопен метал.

Аз всичко свое ти отдадох
С любов и чистност, с мъжки труд -
Трудът на гордата си младост,
Плодът на зрелия си дух.

Ще си останем с тебе верни
Дори един от друг далек.
Ти ще пребъдеш, роден Перник
От нине, присто и навек.

Христо Христов - Крапер