iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Обсъждат Споделената грижа и отговорност за нашите деца" на кръгла маса в Перник

Новини за Перник от iPernik

„Споделена грижа и отговорност за нашите деца".  Тази тема събра на кръгла маса в Перник школски директори, представители на администрации и синдикати, шефове на регионалните  звена, ангажирани по какъвто и да било начин с детето.  Организатор беше Регионалният инспекторат по образованието, с подкрепата на Областната администрация в Перник  и участието на народния представител  Ирена Соколова. На дебатите присъстваше и областният управител Иво Петров.

Акцент в дискусията бе сътрудничеството между отделните институции за гарантиране здравето на подрастващите, както и правото им да получат качествено образование в добра среда.

Началникът на РИО Ваня Коконова представи структурата на образователната сфера и съотвентите ангажименти по грижата и осигуряване на безопасност за децата.

 Училището трябва да бъде най-защитеното и красиво място за децата, а ролята на институциите е да помагат в този процес, каза в презентацията си предсадателят на СРСНПРБ Самуил Шейнин, който е и директор на професионална гимназия. Той посочи в доклада си конкретни пропуски в образователната сфера, които възпрепятстват желаното развитие на училищната среда.

 Според директори на учебни заведения, два са основните проблема на школата, отнасящи се в темата на дискусията. Единият е охраната на детските градини и училищата, зависима от липсата на адекватна политика. Бе изказано предложение за създаване на общинска охранителна фирма с подготвени за ангажимента хора. Другият проблем е свързан с необходимостта Община - Перник да бъде разпределена в група общини, която да осигури повече средства на база единния разходен стандарт за ученик.

РИО инициира семинарни занятия за методическа помощ на директорите за изискванията към тях, допусканите пропуски и начините за отстраняването им.

Инициативата си беше повече от похвална. Грижите и отговорностите за детето може да се споделят от всички възрастни. Организаторите искаха да се обсъдят възможностите за създаване и поддържане на благоприятни условия за обучение, възпитание и развитие на децата и учениците от област Перник.  И това сигурно е основната грижа на образователния инспекторат.

Депутатката Соколова пък е член на работна група, която се труди върху нов закон за детето.  Но защо ли, след като вече има доста добър Закон за закрила на детето, който е приет преди  доста години, но просто не се спазва.  

 Някои от ораторите на кръглата маса цитираха Конвенцията за закрила на детето. Други се позоваваха на моралните и Божиите закони.

В цялата тази работа – със закрилата на детето, с грижата и отговорността към него и споделянето им заедно, има един заподозрян и той се казва Държавна агенция за закрила на детето. Какво прави тази инстанция – много е трудно да се каже, защото функциите и дейностите й до много голяма степен се припокриват с тези на Агенцията за социално подпомагане, а грижата й е главно за децата в риск и тези, които растат в институции. В отделите за закрила на детето по места се трудят като пчелици социални работници, но над тях има двама господари. Случаите им обаче  са толкова много, че едва вдигат глава.

 Закрилата на детето се нуждае от ясно осъзната държавна политика, подкрепена с пари, но и с морал. И тя неминуемо минава през Божиите закони, които за да се знаят, трябва да се научат.  Разговорът за споделената  грижа и отговорност за нашите деца би трябвало да започва и да свършва с тях.  

Снимки

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.