iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Общински съвет – Перник се събира на извънредно заседание

Общински съвет - Перник се събира на извъпредно заседание, което ще се състои утре - 01.07.2010г. от 9.30 часа в зала „Панорама".
 
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
 
1. ДЗ ВХ. № 277/28.06.2010Г. ОТ Д. МИТРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК, ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕГЛАСУВАНЕ НА РЕШЕНИЕ 578/22.06.2010Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК.
 
Решението е  от предишната сесия и се отнася за участие на общината в учредяването на регионално сдружение на общините"Център". Прегласува се, защото е взето с вдигане на ръка, а не поименно, както изисква законът.
2. ОДИТЕН ДОКЛАД № ОА -У-03 ОТ 10.06.2010Г. ЗА ИЗВЪРШЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ДЕЙНОСТТА НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД, ГР. ПЕРНИК И ДЗ ВХ. № 265/21.06.2010Г. ОТ Р. ЯНАКИЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № ДВУ 000-007 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД ОТ 15.05.2008Г.
 
3. ДЗ ВХ. № 278/28.06.2010Г. ОТ Д. МИТРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК, ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ТАТЯНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА КАТО КОНТРОЛЬОР НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД - ГР. ПЕРНИК
 
4. ДЗ ВХ. № 279/28.06.2010Г. ОТ Д. МИТРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК, ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ КАТО КОНТРОЛЬОР НА „ПЕРНИК ИНВЕСТ" ЕООД - ГР. ПЕРНИК
 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.