iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Перник иска да стане град още през 1917

Перник иска да стане град още през 1917

Перник прави опит да стане град още през 1917 година. Неофициален документ за това се пази в Териториалния държавен архив - Перник. Той е предоставен от доктора по история Ташо Ив. Ташев през 1999г. и представлява препис от протокол №13 на Пернишкия общински съвет от 18 декември 1917 г. Преди 10 години историкът Ташев се е обърнал с писмо към редакция в Перник, в което обяснява, че работейки по друга тема в столичен архив попаднал на въпросния документ. Любезно го предоставя за публикация, като предполага, че той вече е известен на обществеността. Оказва се обаче, че до ден днешен този факт е слабо известен. Всъщност от протокола става ясно, че по покана на кмета на 18 декември 1917 г. се събира селският съвет и решава\"да помоли господина Софийския окръжен управител да ходатайства пред господина министъра на вътрешните работи и народното здраве за внасяне на настоящото решение на Съвета в Народното събрание за узаконяване и преобръщане на Пернишката селска община в градска ...\"На сесията са присъствали зам.кмет Пене Матов и членове Григор Ненков, Павел Мартинов, Ангел Танев, Велин Цветков, Трайко Младенов, Владо Павлов и Христо Ненков. Отсъствали са трима от членовете на Съвета, защото били в армията и един по уважителни причини. От протокола се разбира, че по това време общината е съставена от селата Перник, Калкас, Църнел, Богданов дол и домакинствата при държавна мина „Перник\", състоящи се от 8 000 домакинства - къщи с население до 10 000 души. Става ясно още, че общинските приходи по бюджета са достигнали до 120 000 лв. решението за искане на ходотайството на Софийския окръжен управител е взето въз основа на доклад и на броя на населението и доходите, постъпили на приход в общинската каса по бюджета за 1917г. , както и предвидените доходи в бюджета за 1918г.
 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.