iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Комисията "Кушлев" прибира имоти на Венци- Надежда за близо 11 млн. лв.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Пернишкия окръжен съд иск за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Венцислав Йорданов от гр. София, съобщава "Фокус".
 
Наложени са запори и възбрани върху имущество в размер на 10 886 645 лв., съобщиха от комисията. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Йорданов е образувано след направена проверка въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура гр. Перник.
 
Лицето е привлечено в качеството на обвиняем, за извършено престъпление, което попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.16 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.
 
Анализът на данъчната информация показва, че разликата между получените приходи и направените разходи за придобиването на установеното имущество на Венцислав Йорданов в качеството му на физическо лице, ЕТ и на съдружник в търговски дружества е отрицателна и показва недостиг на средства в размер на 13 178,55 минимални работни заплати.
 
Налице е презумцията, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е достатъчен установеният законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице.
 
Комисията внесе иск за налагане на следните обезпечителни мерки:- апартамент с площ 63 кв. м. в гр. София;- апартамент с площ 135 кв. м. в гр. София;- апартамент с площ от 82 кв. м. в гр. Перник.;- офис-мезонет с РЗП 396 кв. м. в гр. София, идеален център;- 10 апартамента с обща площ 647,51 кв. м. в гр. София, идеален център;- три гаража в гр. София;- поземлен имот с площ 85 575 кв. м. в гр. София;- дворно място с площ от 508 кв. м. в гр. Перник, заедно с построената върху него сграда;- дворно място с площ 18 880 кв. м. в гр. Перник; заедно с построени върху него три сгради, три склада, гаражни клетки с работилница, монтажен канал и навес;- четириетажна сграда за битови услуги в груб строеж с РЗП 1 028 кв. м., в гр. Перник;- кафе-аператив и закусвалня в гр. Перник;- магазин с площ 78 кв. м. в гр. Перник;- дворно място с площ 1 068 кв. м. в гр. Перник;- запор върху 19 броя банкови сметки;- запор върху 9 леки автомобили;- запор върху 30 товарни автомобили;- запор върху 11 специални автомобили и влекач;- запор върху дружествени дялове от капитала на две търговски дружества.
 
Комисията ще внесе искова молба в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, след влизане в сила на осъдителна присъда срещу проверяваното лице, за извършени престъпления от НК.
 
Припомняме, че Едноличен търговец "Венцислав Йорданов е фирмата, който е сключила договор с Мини-Перник  с 1% неустойки на ден, като зъдълженията  сега трябва да погасява Топлофикация- Перник. Бизнесменът е преследван от Темида и за незаконни кариери и добив на инертни материали в землището на пернишкото село Студена.
 
 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.