iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Проект за индустриална зона зацикли, превръща се в говорилня

Във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на изоставени индустриални зони - ReTinA" по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 година по цел „Европейско териториално сътрудничество", която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ бе проведена Втора транснационална среща в периода 19-21 май 2010 г., в партньора Ферара, Италия.
 
На срещата взеха участие представителите на партньора Перник, България - инж. Иван Искренов - ръководител на проект, Мила Кръстева - комуникационен мениджър и координатор и док. Юлия Спиридонова - консултант.
 
Бяха проведени Втора среща на Управителния съвет, Втора среща на Координационния и Комуникационен съвет и първи срещи на трите групи за действие - „Финансови въпроси и собственост", „Градска и околна среда" и „Марка, качество имидж". Община Перник взе участие в две от трите групи за действие - „Градска и околна среда" и „Марка, качество имидж".
 
На срещите бяха обсъдени:
 
* Изпълнението на дейностите през първия и втория отчетен период; * Дейностите свързани с промотирането и сайта на проекта; * Резултатите от всички „Регионални казуси"; * Финансов мениджмънт, финансовите проблеми и начините за разрешаването им; * Основни дейности през третия отчетен период.
 
Особено внимание беше отделено на Резултатите от всички „Регионални казуси". Всеки Регионален казуси съдържа три компонента:
 
* I Политическа система, икономическа система, Демография на пазара на труда и Основни текущи проекти на Община Перник; * II Детайлна информация за трите групи за действие - „Финансови въпроси и собственост", „Градска и околна среда" и „Марка, качество имидж"; * III Възможности и начини за включване и привличане на заинтересовани страни и възможности за партньорства и споразумения.
 
На база на обобщените резултати от всички „Регионални казуси" Университета в Марибор, Словения ще разработи Транснационална методология за възстановяване на индустриални зони в Югоизточна Европа и Инвестиционен план. Партньора Ферара, Италия пък ще разработи 10 варианта за привличане на всички заинтересовани страни и инвеститори относно процесите на възстановяване на индустриални зони в Югоизточна Европа.
 
България, в лицето на община Перник беше отличена като най-коректен партньор изпълняващ дейностите си в срок и изпращащ винаги навреме изискуемата се от Партньора Лидер информация.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.