iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Нов софтуер ще отчита колко често се излъчва музката

Нов софтуер ще отчита колко често се излъчва музката  11_1478789584

Въпреки усилията на „Музикаутор", развитието на авторските права в България е въпрос на държавна политика, като е факт, че нивата на събираните авторски възнаграждения в страната остават най-ниски в Европа, като по изчисления на сдружението те се равняват на средните за Африка. Това каза за "Стандарт" Иван Димитров, изпълнителен директор на "Музикаутор". "Музикаутор" е сдружение, чиято основна дейност е управлението на авторските права на композитори, автори на литературни и музикални произведения. По инициатива на "Музикаутор" и с партньорството на "Филмаутор" на 6 и 7 април тази година в София се проведе Европейският комитет на CISAC. "Той изостри вниманието на българските политици към възнагражденията на авторите. Комитетът прие резолюция за компенсациите от продажбата на празни носители и записващи устройства, върху които се копират авторски произведения.

Въпреки че такава норма е възприета в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), България е единствената страна-членка на Европейския съюз, в която тя никога не е работила и повече от две десетилетия българските и чужди автори са лишени от своето законно обезщетение", заяви Иван Димитров. Ако нормата в закона се прилага, при продажбата на всяка флашка или DVD трябва да се събират между 1% и 1,5% от цената в полза на носителите на авторски права.

Конференцията на Международната федерация на организациите за репрографски права (IFFRO), която се състоя на 26 май в НДК, също е посочила огромните дефицити в правоприлагането в България и е издала препоръка за ревизия на правната рамка. На форума директорът "Авторско право и сродните му права" в Министерство на културата Георги Дамянов e поел ангажимент за изготвяне на екшън план, който да набележи стъпки в тази посока, но засега такъв няма.

Иван Димитров посочи, че "Музикаутор" се противопоставя на несигурната среда и липсата на национални политики за интелектуалната собственост и действа проактивно, за да гарантира защитата на правоносителите и адаптацията към дигиталната епоха. Сдружението инвестира в технологии и иновации, като следва развитието на интернет и нуждите на своите клиентите, авторите и издателите, свързани с ползване, отчитане и миксиране на музика.

"Телевизионните и радио оператори в България имат свободата да избират музиката, която включват в програмите си. Съгласно ЗАПСП те са задължени да представят отчети на "Музикаутор" за използваните музикални произведения. Успоредно сдружението си партнира със световния лидер в мониторинга на музика ВМАТ. "Музикаутор" засича мониторинга с отчетите от медиите, за да се постигне максимална точност при разпределението на възнагражденията на авторите", обясни експертът.

Сдружението е внедрило редица онлайн системи – за собствениците на туристически и търговски обекти, за кабелните, сателитни и интернет оператори, както и за авторите, които могат да изчислят своето възнаграждение от използваната музика в даден концерт.
"Още преди две години „Музикаутор" взе решение да инвестира в изграждането на нов софтуер за разпределение в отговор на предизвикателствата на дигиталната среда. Програмата ще автоматизира около 90% от обработката на отчетите от ползвателите, но заедно с това ще предостави редица персонифицирани услуги за членовете на „Музикаутор". Очаква се софтуерът да влезе в експлоатация през април 2017 г.", каза Димитров.

"Музикаутор" представлява 2,5 млн. творци по света

Колективното управление на права е механизъм, познат в целия свят, който дава ефективна възможност на авторите и изпълнителите да получават възнаграждения от многото на брой ползватели на произведения. Тази дейност се осъществява от организации за колективно
управление на права, като във всяка държава и за всеки различен вид права отговаря конкретна организация. Правата могат да бъдат авторски или сродни и са върху музика, филми, книги и т.н. Тяхното колективно управление е не просто начин авторите да получават доходи от своя труд, но и един от малкото механизми за развитие на културата и творческите индустрии. Това коментира за "Стандарт" Иван Димитров, изпълнителен директор на "Музикаутор". Основната дейност на сдружението е управление на авторските права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели. Иван Димиторв обясни, че съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) "Музикаутор" лицензира, т.е. сключва договори с ползвателите, които използват музика за своя бизнес – медии и оператори, заведения и търговски обекти, интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и други; събира авторски възнаграждения от ползвателите на базата на тарифи, утвърдени от Министерство на културата; разпределя възнагражденията сред правоносителите, съгласно приетите от Общото събрание на сдружението Правила за разпределение; не генерира печалба.

С 2800 преки членове от България и договори с дружества, опериращи в повече от 100 държави, днес "Музикаутор" е част от международна мрежа и предлага над 95% от световния репертоар за българския пазар.

Сдружението събира и разпределя авторски възнаграждения и за нечленове, което гарантира доходност за авторите, дори да не са обвързани с правата и задълженията от членството, коментира експертът. Според него в международен план организацията е припозната като надежден и коректен партньор, който представлява интересите на над 2,5 млн. автори от цял свят за България. Сдружението се ръководи от правила и стандарти, които са част от членството му в Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) и Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM). Работата му се регулира стриктно от Общо събрание, като Министерство на културата е натоварено и с контрола по спазването на ЗАПСП.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.