iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Няма да плащаме такса при прехвърляне на трета пенсия

Няма да плащаме такса при прехвърляне на трета пенсия 09_1475122578

Парите за трета пенсия, които са натрупани в частните доброволни фондове, ще може да се прехвърлят от един фонд към друг, без да се плаща такса от 20 лв. Това гласят промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които Министерският съвет одобри днес. Премахването на таксата за прехвърляне на средствата важи само за третия стълб на пенсионната система - доброволното осигуряване, а не касае универсалните и професионалните фондове, където за работниците се правят задължителни вноски. Измененията предвиждат още да се въведе забрана за използване на пола като актюерски фактор при определяне на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана на осигурените в универсален пенсионен фонд. Така ще изпълним европейска директива за равното третиране на мъжете и жените.

По отношение на инвестициите, с предложените промени в КСО, се разширява кръга на финансовите инструменти, в които пенсионните фондове могат да инвестират натрупаните пари на осигурените. Предложено е фондовете да могат да инвестират директно в първоначални публични предлагания, разрешават се и инвестиции в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции. В същото време обаче се забраняват вложенията в инвестиционни имоти, като срокът да се освободят от наличните в момента е 10 г. Това са налага, защото Комисията за финансов надзор (КФН) е установила много проблеми в практиката по директно инвестиране на средства на пенсионните фондове в инвестиционни имоти. В мотивите е записано, че пазарите на недвижими имоти не се отличават с достатъчна прозрачност и ликвидност. С цел да се предотврати конфликт на интереси и да се ограничат възможностите за сделки със свързани лица, се предлага забрана за инвестиране във финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество и свързани с него лица. Въвежда се и забрана за инвестиране във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.