iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Котка и мишка

Котка и мишка 06_1433547113

Страстите около договорите на Община Перник с медиите се нагорещяват. С наближаване на изборите Активни за Перник са Все по-активни в исканията си, а Общината все повече се дърпа от публичното огласяване на договорите с медиите. Явно усилията от двете страни са доста големи.

След като доброволно Общината не предостави желаните договори(копия от тях) на Активни за Перник, те си извоюваха правото по съдебен път. Това пък показа, че правосъдната система в България работи!

Да, но не стана! Ето какво споделиха Активни за Перник:

Днес членовете на гражданско сдружение "Активни за Перник" направиха опит да се доберат до така ревностно пазената информация за договорите на община Перник с местни, регионални и национални медии. Както може би знаете, сдружението осъди общината и съдът се произнесе с решение, в което задължава кмета на община Перник да се произнесе по искането. В своя заповед кмета даде частичен достъп до исканата от нас информация, който обаче не ни задоволява. Това, което се опитаха да ни пробутат в общината за информация всъщност се оказа един категорично непълен списък с фирми и още малко нищо незначеща информация, която за нас не представлява никакъв интерес. За да направи това, кмета се позовава на членове от Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на конкуренцията, които обаче нямат никакво отношение към исканата от нас информация, а именно - оригиналните договори между общината и медиите.
Бихме искали категорично да заявим, че с това свое поведение сегашният кмет на общината доказва, че вместо да прекрати със старите и добре известни практики от времето на покойната вече Росица Янакиева, той затвърждава приемствеността в прикриването на основните действащи лица на медийната хранилка в града ни!

На 10.06.2015 г. ще направим още един опит да се доберем до исканата от нас информация и при неуспех ще бъдем принудени да заведем още едно, поредно и напълно излишно дело, което обаче пак ще спечелим. Силно се надяваме да не се стига до там, но сме решени да направим всичко възможно за да се доберем до истината за медийната хранилка в този град!

Вихрен Матев - председател на сдружението сподели също писмата изпратени до кмета на Община Перник. Ето и текстовете:

Уважаеми Г-н Кмет,

Днес в 13:00 ч. се явих в деловодството на община Перник за да получа достъп до обществена информация, заявен в мое заявление от преди няколко месеца.

Независимо от факта, че бях поискал достъп до оригиналите на сключените между общината и местни, регионални и национални медии договори, същите не ми бяха предоставени. Вместо това ми бе предоставен опис на договорите, който по своята същност не представлява обществена информация. Този опис е вторичен документ, чиято истинност и пълнота няма как да проверя. Описът не е съществувал преди отправянето на моето искане и следователно не може да бъде на искането ми за достъп.

Според Закона за достъп до обществена информация (Чл. 2. (1)) "Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти." Предоставеният от Вас опис по никакъв начин не може да се приеме като отговор на нашето искане за достъп, защото не спомага да си съставим мнение за изпълнението на задълженията на общината по отношение на харчените от нея публични средства. А това всъщност представлява информация с надделяващ обществен интерес.

В отказът си Вие се позовавате на чл. 2 от Закона за защита на личните данни. В тази връзка бих искал да заявя, че няма никаква пречка договорите да ни бъдат предоставени със заличени лични данни на физическите лица, които ги сключват.

По отношение на чл. 37 ал.1 и ал.2 от Закона за защита на конкуренцията, доводите Ви са също несъстоятелни. В исканите от мен договори не се съдържат факти, информация, решения или данни, свързани със стопанската дейност на юридическите лица, а само такива, свързани с договорните отношения на тези юридически лица и община Перник, касаещи харченето на публични средства. Същото има връзка с евентуалното разкриване на корупция и злоупотреба с власт, както и с подобряването на прозрачността и отчетността на органите на местната власт. В този смисъл, в искането ми за достъп до тази информация присъства надделяващ обществен интерес. Според чл. 13 ал. 4 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Освен това, според ч. 17 от ЗДОИ - достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на задължените субекти по чл. 3, е свободен и информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

С оглед на всички изложено по-горе Ви призовавам да се съобразите с изискванията на закона и да ми предоставите исканата от мен информация в пълен обем!

Поздрави,
Вихрен Матев
Председател на УС на ГС „Активни за Перник”

и

Уважаеми Г-н Кмет,

Както се разбрахме днес с вашата юристка – ще дадем още малко време за подготовка на исканите от нас документи и на 10.06.2015 г. в 13:00 ч. ще бъдем в деловодството на общината за да ги получим.

Поздрави,

Вихрен Матев
Председател на УС на ГС „Активни за Перник”

... следва.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.