iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Валутният борд пада, идва инфлационен шок, после въвеждаме еврото

Валутният борд пада, идва инфлационен шок, после въвеждаме еврото 06_1372392108

Първото събитие са новите емисии евробанкноти. През май излезе тази от 5 евро, на която има надпис и на кирилица (български). Досега надписите бяха на латиница, която използват всички членки на ЕС и на гръцки, понеже те си имат различна, своя азбука.

Второто събитие е на този линк на БНБ и въобще не беше отразено от нашите медии. Ето го:
http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/index.htm?forYear...

Ето го и в пълния му оригинален текст на български:

19 юни 2013 г.
„Печатница на Българската народна банка” АД (ПБНБ) успешно приключи преговорите и постигна договореност за създаване на съвместно дружество за производство на банкноти в България с един от най-големите производители на банкноти в света „Франсоа Шарл Обертюр Груп”, Франция (ФШОГ). ФШОГ е основана през 1842 г. и произвежда банкноти за 70 държави.
Със започване на дейността на новото дружество се предвижда да бъде натоварен максимално наличният в ПБНБ капацитет за производство на банкноти и тази дейност да бъде допълнително разширявана и развивана в следващите години. ПБНБ ще участва в съвместното дружество чрез непарична вноска в капитала под формата на съществуващото старо оборудване за производство на банкноти, срещу което ще придобие 30% от капитала. ФШОГ, чрез дъщерното си дружество „Франсоа-Шарл Обертюр Интернасионал” С.А., Белгия, ще инвестира в новото българско дружество като парична вноска над 22 милиона евро за обезпечаване на бъдещата дейност и разрастване, срещу което ще придобие 70% от капитала.
Със създаването на съвместното дружество ПБНБ ще може да запази опит и позиции в едно от най-високотехнологичните световни индустриални производства, а България ще може да се интегрира в изключително конкурентния световен пазар за производство на банкноти. От своя страна ФШОГ за първи път в своята над 170-годишна история ще започне да извършва дейност по производство на банкноти извън територията на Франция.
Съвместното дружество ще бъде регистрирано в гр. София и се очаква да започне дейност до края на август 2013 г. след осъществяване на всички законови процедури и разрешения в съответствие със законите на РБългария. ПБНБ ще прехвърли в него част от своите работници и служители при запазване условията по досегашните им трудови правоотношения. До 2016 г. се очаква броят на работните места в дружеството в България да се увеличи три пъти и да достигне 190 човека.
Изрично подчертаваме, че новото дружество ще бъде изключително насочено към производство на банкноти.
Всички други производства (високозащитени ценни книжа и други документи) нямат отношение към описаното по-горе и остават както и досега в „Печатница на Българската народна банка” АД."

Това казва БНБ. В резюме – родният лев вече няма да се печата от българската БНБ, а от мажоритарния собственик в новото дружество – френската „Франсоа-Шарл Обертюр Интернасионал” С.А, която печата еврото. БНБ го е казала на прав текст в последните два абзаца.
Запитайте се за какъв дявол им е на французите левът? Не им трябва – печалбата от него е минимална.
Тогава защо идват, при това като мажоритарни собственици. Защото в мафиотизираната България никой няма да позволи печатането на българското евро (онова, което вече е с надпис на кирилица) да е в родна печатница, пък била и тя на БНБ.
Така навремето, когато се взе решението за изграждане на обединена Европа без граници и с бъдеща обща валута, в Италия започна операцията „чисти ръце”, която погреба най-отровните издънки на тамошната мафия, окупирала и политиката.

Третото съобщение е от днес. Ето го линкът:
http://www.focus-news.net/?id=n1799546
27 юни 2013 | 15:38 | Агенция "Фокус"
Начало / Финанси
София. Предприети са мерки за минимизиране на неизпълнението на приходите в бюджета и смятаме, че рисковете са овладяеми. Това заяви заместник–министърът на финансите Людмила Елкова на встъпителната среща с представителите на редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите. Заместник-министър Людмила Петкова допълни, че е разработен план за действие с конкретни мерки за повишаване събираемостта на бюджетните приходи и намаляване на административната тежест за бизнеса. Мисията на МВФ е водена от Мишел Шенън, като експертите ще бъдат в България от 27 юни до 3 юли и ще се срещнат с екипи от Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и Българската народна банка.
Заместник-министър Елкова представи краткосрочните мерки, които правителството е предприело в социалната сфера и за подобряване на бизнес средата. Тя отбеляза, че ще бъдат преразгледани административните и регулаторни режими и такси, като ще се ускори и въвеждане на повече електронни услуги от администрацията. Сред средносрочните приоритети заместник-министър Елкова посочи намаляване на младежката безработица, пакет от закони за защита на потребителите, въвеждане на швейцарското правило за актуализиране на пенсиите през 2014 година.
Ръководителят на мисията на МВФ Мишел Шенън заяви, че основният фокус на фонда по време на срещите ще бъде икономическият растеж на страната и развитието на пазара на труда. Тя допълни, че сегашната мисия е подготовка за мисия на МВФ по чл. IV на Учредителния договор на институцията през есента на тази година.

Сякаш между другото шефът на мисията Мишел Шенън споменава, че сегашната мисия е подготовка за основната мисия на МВФ по чл. ІV на Учредителния договор на МВФ. Тази мисия ще се състои в началото на септември.
Его го и го Договорът с параметрите на член ІV.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
Член IV: Задължения по отношение на обмена на валута,
• 1. Общи задължения на членовете
• 2. Общи договореностите за обмен
• 3. Наблюдение на договореностите за обмен
• 4. Паритетни стойности
• 5. Отделни валути в рамките на териториите на потребителя

Трите събития се навързаха в логиката си – нови банкноти с надписи на български, преминаване на печатницата за тях в западни ръце на голяма и авторитетна фирма, подготвителна мисия за основната мисия на МВФ (съвместно с ЕЦБ), която ще обсъди бъдещето валутно отношение на обмяната лев-евро.
Навързаха се и хронологично – печатницата под френско ръководство ще заработи от края на август, а мисията на световните финансови институции – дни след това, в началото на септември.

Така прогнозите се сбъдват, макар че през 2010 г. дори мои колеги ме нарекоха конспиративен автор.
Сбъдва се и написаното на моята стена от лятото на м.г., когато БНБ свика закрита специална сесия за съдбата на Валутния борд у нас.
Идеята за отмяна на Борда е от началото на световната финансова криза и ни се предлага усилено от 2010 г., когато дори се водеха и неофициални разговори. МВФ и Световната банка вече не подкрепят Валутните бордове, а Европейската централна банка публично се обяви срещу тях още преди години на конференция в Прибалтика.

Валутното съотношение

Навремето в неофициалните разговори се обсъждаше ново съотношение от 4.50-5.00 лв. за 1 евро, но сега, години по-късно, България е в технически фалит, с просрочия по свои заеми и липса на чужди инвестиции и рефинансиране отвън, с недостиг в бюджета, в огромен брой лоши кредити, с намалял фискален и валутен резерв и с разпадаща се икономика и обществени сектори - от здравеопазването до социалното осигуряване, от енергетиката до БДЖ, в тежка международна изолация.

Ситуацията поразително прилича на онази от времето на Виденов. И реакциите на БСП са аналогични. И бъдещите валутни съотношения вероятно ще заприличат на онези от онова време, понеже политическата безизходица винаги влияе на финансите, и то крайно негативно.

Навремето Виденов отказа спасителните заеми от "Дойчебанк" и спасителното решение Борда, сега правителството уж покани човек от "Дойчебанк" - българин с немско поданство за вицепремиер, но го сиктероса и избра на негово място Даниела Бобева.
Посланието е същото като от онези години - да, ще го правим, но само с наши хора (разбирай, и в наш интерес). Та затова и всякакви олигархични интереси се опитват да яхнат протестите или на тяхна база също да влязат в правителството. Участваш ли в преговорите, знаеш ли параметрите и датите, вместо да губиш, можеш да спечелиш много, много и много милиони.
Та затова новата Тройна се е вкопчила във властта като пиявица и за нищо на света не желае да я изпусне. Те искат да са в Играта - така, както бяха десетилетия наред, като си подредиха като организатори на играта началото на прехода и последвалото му развитие. Противниците им извън властта и кабинета, но техни партньори в тази Игра също искат на всяка цена да са козове в този финансов белот и затова се опитват да използват протестите.

Страничните ефекти от лекарството

1. Еврото ще ни стабилизира, но в дългосрочен план. В краткосрочен ще отнесем тежки последици - обедняване, хиперинфлационен шок, стокови дефицити. Въпросът е бързо да се оживи икономиката, понеже индексациите на доходи закрепват болния, но не го изправят от леглото.
2. Обезценката на лева ще реши някои проблеми
- ще анулира огромната междуфирмена задлъжнялост,
- ще разтовари банките, които едвам дишат под тежестта на лошите кредити (въпреки струящият фалшив оптимизъм),
- ще обезцени грабителските монополни договори, такси и т.н. (например безумията за зелената енергия в енергетиката),
- ще извади от фактическия фалит здравното и социално осигуряване и ще позволи реформирането им.
- обезценката ще стопи поне част от левовия дълг на държавата. Дългът ни е нисък като дял от БВП, но над половината от него е краткосрочен и през следващите години само по главниците трябва да плащаме по над милиард (без лихвите). Това никакъв бюджет не е в състояние да издържи.
- инфлацията ще спаси фалиралите държавни предприятия като БДЖ, ВМЗ и т.н., за да могат да почнат на чисто, да се оздравят и продадат добре.

Ресурсите

Собственият ни валутен резерв не стига – трябва да покрие банкнотите в обръщение, всички депозити на виждане (поне със срок до 6 месеца), всички разплащателни сметки на фирмите, да не изяде задължителните резерви на банките и резервът на правителството (които са в пасива му), да гарантира обемите на вноса за 3 месеца.

Явно ще има траншове от МВФ и помощ от ЕЦБ. Но ще има и тежки ограничения.

Преговорите тепърва започват и съотношението не може да се прогнозира, но вероятните базисни начални равнища за сценариите ще са от десетки левове нагоре.
Този път фалити на големи банки не очаквам, понеже др. крачка са гаранциите от Европейския механизъм, който беше одобрен току-що.
Но както се случи в Кипър, както стана в Аржентина и т.н., ще бъдат наложени ограничения върху тегленето на средства от депозитите. Моята оценка е до 250 евро месечно и поне със забрана за повече в рамките на година. Това също е източник на ресурс.
Второ - винаги при отмяна на Борда това се случва.
Трето - най-успешният и дълговременен Борд в света е този в Хонконг (въвеждан 3 пъти, отменян два пъти, сега действа от 1984 г.) За разлика от нас Хонконг е най-либералната икономика в света, врата към Китай и Далечния Изток, със завидна икономика, с недостижимо по-висок брутен продукт (четвърт трилион долара) и т.н. Но от декември м.г. и той въведе ограничения по тегленето на депозити от банките.

Успешността на прогнозата?...

И последно – навремето бях единствения журналист, икономист и анализатор, който още в първата година на управлението на Виденов - през 1995 г. предсказа курсове от 3 000 лева за долар, фалит, хиперинфлация, изброи банките, които ще гръмнат и посочи неизбежното въвеждане на Валутен борд у нас. (аргументите са статиите ми във в. „Труд” – намира се във всяка библиотека).
Валутният Борд у нас беше предложен за първи път през 199О г., предложиха го и на Виденов още в началото на управлението му, но той отказа.
Отмяната му беше предложена по същия начин на ГЕРБ при идването им на власт през 2009 г., при това при сегашното валутно съотношение. Но те го отказаха. Предложиха го и през 2010 г., както вече посочих, но при променени съотношения.
От 2010 г. защищавам сегашната теза за въвеждане на еврото, като я прогнозирах през пролетта на т.г. Сбъдва се и другата ми прогноза на тази стена от м.г. за последиците, които ще предизвика през пролетта на 2013 г. облигационния заем на Дянков (макар че първа започна политическата криза, а после финансовата, а аз предвиждах обратния хронологичен ред)

---------------------------------------------------------------
И един раздухан мит
Мит е, че олигарсите искат падане на Борда.
Левът е надценен още от привързването му към марката. Тогава МВФ предложи курс от 2750-2850 лева за долар и 1350-1450 лева за марка в зависимост от избраната валута за привързване.
Кой печели от курса 1000 за марка (след деноминацията и появата на еврото 1.95583)? Т.е. кой крепи Валутния борд с цената на всичко? Именно олигарсите - те ви продават на надценен скъп лев, а с приходите купуват евтино евро, подценено у нас. Закономерната тенденция на изравняване на цените у нас с европейските на фона на скъпия лев също ги облагодетелства, понеже възнагражденията и пенсиите у нас са мизерни спрямо европейските и като съотношение към брутния продукт. Кои са големите, многомилионни депозити в банките, които ще бъдат подложени на рестрикции и най-много ще ги засегне времевия блокаж - пак техните.
Затова и досега основната част от от техните кредитни задължения са в евтиното спрямо лева евро. Ето например справката за най-едрите капиталистически акули у нас:
Кредити над 1 млн. лв. равностойност
1. левови - 1218 бр. за 4.60528 млрд обща стойност
2. в евро - 3866 бр. за 21,188492 млрд. обща стойност
3. в др. валута - 90 бр. за 869.277 млн. обща стойност
Подобни са съотношенията и при кредитите от четвърт до половин милион, и при тези от половин до един милион. Как ще искат тогава падане на борда, след като валутните им кредити са за много и много, и много милиарди и в пъти повече от левовите им? Та нали ще загинат - левът се обезцени с пъти, а не еврото и др. валути?
--------------------------------------------------------------------

Факт е, че политическите и олигархични касти управляват България
така, че подобни верни прогнози като моите не са врачуване. Единственият неизвестен компонент от техните параметри в тях е не периода на случването им, нито стойностите им, а съвсем точното време на събитието, понеже то все пак зависи от политиците.

ГЕРБ овреме напусна управлението, за да не носи негативите от онова, което предстои да се случи (при това от потъващия кораб се спаси първи именно финансовия министър Дянков). Борисов се разведе с властта под необявен външен натиск заради забъркването си със съмнителни капитали и световния тероризъм на Техеран и арабски режими и влиятелни фигури от него (виж книгата ми „Дуел”).
После пламна пожар при първите му приятели, замесени вкл. и тази мръсна история, заради която написах книгата си. Говоря за пожар, имайки предвид опитът за революция срещу Ердоган и отстраняването на емира на Катар.
БСП дойде на власт, облизвайки се за договорените по времето на Борисов и вкл. и от неговото управление близкоизточни и средноизточни финансови инжекции, които преминаваха през Турция, инжектирани от онези шейхове.

Една скоба – когато ще влагаш милиарди като депозити, искаш политически гаранции. Затова ДПС така масирано участва във властта, затова Станишев предложи техен човек начело на спецслужбите (ДАНС- Пеевски, който беше ухажван от ГЕРБ поради същите причини, понеже групата около Корпоративна даваше финансово рамо на Борисов чрез арабски пари), затова ДПС е окупирало целият законодателно-финансово-икономически сектор от дейността на парламента чрез ръководството на съответните комисии. Затова парите на държавата са в Корпоративна банка като гаранция за онези арабски траншове. Затова Пеевски е неин представител и медиите му се финансират от там и са с всяка власт, (ще бъдат дори ис мен, ако например станап ремиер и сключма подобна сделка). В тази банка емисари от Близкия Изток са в борда й и част от капитала е собственост на държави от Близкия и Среден Изток. Затова генералското ДС движение в БСП „Монтерей” осигури същия капитал от същите източници в сочената като тяхна банка „Инвестбанк”. Затова първата работа на външния министър Вигенин (по народност евреин) беше да се опълчи на израелската позиция за Иран и Хизбула (властта винаги е с приоритет пред всякакви др. зависимости) И да не изброявам повече – дори скандалът с учебниците по литература е част от тази верижка на събитията и тайните договорки, понеже депозитите щяха да се отпуснат с верски и идеологически мотиви, а не по финансови.
Ердоган се скара със Запада, Запада отстрани емира на Катар и притисна другите режими там. Така финансовите инжекции за България срещу продажба на род, родина и суверенитет пропаднаха, другия верен приятел на БСП – Москва, също отказа пари, понеже влиянието им у нас е за да взимат, а не да дават, китайците се дистанцираха още при Борисов (дори ангажиментите му с китайския военен министър не се изпълниха).
Вариантът евро, последователно отхвърлян от политическите елити на страната, изведнъж се оказа възможен и вероятен на фона на световното развитие.

Най-сетне когато в Турция режимът се ислямизира открито и хвърля ръкавица на предизвикателство към САЩ, Англия и Германия, България вече се превръща във фронтова линия от обща защита, а не местна територия, разрешена за окупиране от политически и олигархични мафии, понеже не представлява значим интерес. И оказала се подвластна на глобални мрежи за джихад, като посочих в "Дуел" (вкл. и с прякото участие на посочените в книгата висши политици от ГЕРБ, ДПС и БСП заедно с доказателствата за това.)

Както се казва, макар с пот и мъки въвеждането на еврото ще е първата крачка към обръщането ни в нормална държава, за да противостои срещу ислямистката заплаха.

Григор Лилов

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.