iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Нараства средната работна заплата за 2013 г.

Нараства средната работна заплата за 2013 г. 07_1406814887

Средната работна заплата за 2013 г. е 808 лв., като се е повишила с 42 лв. спрямо 2012 г. Това е нарастване с 5,5%. БВП е нараснал от своя страна с 0,9% през 2013 г. спрямо 2012 г.

Това посочва публикувания доклад за Държавното обществено осигуряване през 2013-а година на Националния осигурителен институт (НОИ).

Средната работна заплата през 2013 г. в обществения сектор е 839,75 лв., а в частния сектор 797,75 лв. Продължава тенденцията средната работна заплата в обществения сектор да превишава тази в частния сектор, като през 2013 г. превишението е с 5,3%.

През 2013 г. българските домакинства са изразходвали 4 466 лв. средно на лице, което е с 10,1% повече от 2012 г. За храна са изразходвани 1 480 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33,4% през 2012 г. на 33,2% през 2013 г.

Общият брой на пенсионерите за 2013 г. е намалял в сравнение с предходната година, показва докладът. Намалението се дължи на понижения брой пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Докладът отчита още, че равнището на регистрираната безработица в страната средно за 2013-а година е 11,3%. Средномесечният брой на безработните в страната е бил 371 380 лица.

През миналата година брутният вътрешен продукт възлиза на 78 115 млн. лева по текущи цени. БВП, получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0,9% спрямо 2012-а година.

През 2013 г. инфлацията при потребителските цени се е понижила съществено спрямо отчетената през 2012 г. В периода август - декември тя е отрицателна, като през последните няколко месеца на годината се проявява тенденция към постепенно забавяне на отрицателния темп, отчита документът.

Общите държавни разходи, включително вноската в бюджета на ЕС, са нараснали с 9,3% и възлизат на 30 428 млн. лева. Най-голям принос за годишния им растеж имат разходите за социално и здравно осигуряване и компенсацията на наетите в публичния сектор. Капиталовите разходи са се увеличили с 11,6% най-вече в резултат от ускореното усвояване на средства по програми на ЕС.

Източник: banks.dir.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.