iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 май - 03 юни 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 май - 03 юни 2016 г. 05_1464496969

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Пернишка област

Община Брезник

На 30.05.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: ул. „Александър Филипов“ № № 31, 33, 35, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60; Видрица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Владо Захариев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28А, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9; Владо Радославов 15; Граово 1, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Гребен 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Изгрев 45; Могилица 11, 15А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 9; ул. „Нестор Петров“ № 19.

На 31.05.2016 г. /09:00 – 16:30 ч./ – с. Бегуновци, Частта, захранена от ТП „Мандра Бегуновци“

На 31.05.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Генерал Владимир Заимов 8; Гоздовска 10, 13, 2; Еретин Забел Клисура 14; Логатор 2; Петров камък Славей 15

На 31.05.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ – с. Гигигинци, с. Горна Секирна, с. Долна Секирна, с. Кошарево с. Банище, с. Бегуновци, с. Беренде, с. Брезнишки Извор, с. Велиново, с. Габровдол, с. Душинци, с. Ерул, с. Милкьовци, с. Непразници, с. Режанци, с. Ръждавец, с. Садовик, с. Станьовци

На 31.05.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ – с. Гигигинци, с. Горна Секирна, с. Долна Секирна, с. Кошарево с. Банище, с. Бегуновци, с. Беренде, с. Брезнишки Извор, с. Велиново, с. Габровдол, с. Душинци, с. Ерул, с. Милкьовци, с. Непразници, с. Режанци, с. Ръждавец, с. Садовик, с. Станьовци

На 01.06.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ – с. Гигигинци, с. Горна Секирна, с. Долна Секирна, с. Кошарево с. Банище, с. Бегуновци, с. Беренде, с. Брезнишки Извор, с. Велиново, с. Габровдол, с. Душинци, с. Ерул, с. Милкьовци, с. Непразници, с. Режанци, с. Ръждавец, с. Садовик, с. Станьовци

На 01.06.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ – с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(До В/Ва Трън).

На 01.06.2016 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Неделково Ханове и Къщи от МТП Неделково Ханове.

На 01.06.2016 г. /09:00 – 16:30 ч./ – с. Бегуновци, Частта Захранена от ТП „Мандра Бегуновци“.

На 01.06.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ – с. Гигигинци, с. Горна Секирна, с. Долна Секирна, с. Кошарево с. Банище, с. Бегуновци, с. Беренде, с. Брезнишки Извор, с. Велиново, с. Габровдол, с. Душинци, с. Ерул, с. Милкьовци, с. Непразници, с. Режанци, с. Ръждавец, с. Садовик, с. Станьовци

На 01.06.2016 г. /09:15 – 10:30 ч./ – с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(До В/Ва Трън).

На 02.06.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 45; Велин Ваклинов 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25; Гребен 26, 28, 30; Иглика 28, 30, 30А, 32, 34; Любаш 10, 12, 4, 6, 7, 8; Неделко Савов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 17А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Некрит Кузманов 1, 3; Строител 1, 11, 11А, 13, 15, 3, 5, 7; Яровец 10, 12, 4, 6, 8

На 02.06.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ – с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(До В/Ва Трън).

На 02.06.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ – с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(До В/Ва Трън).

На 03.06.2016 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 03.06.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ – с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(До В/Ва Трън).

На 03.06.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ – с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(До В/Ва Трън).

Община Перник

На 30.05.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – с. Расник

На 30.05.2016 г. /08:30 – 16:00 ч./ – с. Друган, Общ. Радомир

На 30.05.2016 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Радомир Върба бл. Бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93

На 30.05.2016 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Радомир, кв. Върба-двор Бивше ТКЗС, ДАП, ПС Сиреняците, Плутинекс Оод, Хромаком Еад, Кариери Стефаново, с. Друган.

На 31.05.2016 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Радомир, кв. Върба – двора на Бивше ТКЗС, ДАП, Плутинекс Оод, Хромаком Оод, Кариери Стефаново, с. Друган.

На 31.05.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – с. Расник

На 31.05.2016 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Радомир, кв. Върба – двора на Бивше ТКЗС, ДАП, Плутинекс Оод, Хромаком Оод, Кариери Стефаново, с. Друган.

На 31.05.2016 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Кралев дол 3-ти март 10, 11, 11А, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А; Божилец 5, 7; Васил Левски 13, 15, 16, 17, 19, 3, 6, 9; В. Левски 1, 12, 13, 14, 21; Волга 10, 14, 17, 19; Голо Бърдо 1, 10, 21, 3, 6, 7, 8; Дунав 2, 4; Дъбрава Къща, 1, 10, 14, 2, 20, 21, 25А, 26, 27, 29, 3, 4; Еделвайс 1, 2; Искър 11; Лале 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28А, 32, 34, 6, 8, 9; Люлин 7; Люляк 10, 11, 14, 5, 9; Металург 8; Минзухар 10, 2, 4, 7; Орниче Отец Паисий 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 24, 26, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Родопи 1, 12, 15, 7; Светлина 1, 2, 3, 7; Славей 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 23А, 25, 26, 27, 3 Къща, 36, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Струма 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8

На 31.05.2016 г. /08:30 – 16:00 ч./ – с. Друган, Общ. Радомир

На 01.06.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – с. Расник

На 02.06.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – с. Расник

На 02.06.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Батановци Никола Вапцаров 10; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Магюшница 2, 6; Раец 1, 2, 4, 5; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара планина 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10А, 11, 12, 2, 4

На 03.06.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – с. Расник

Община Трън

На 31.05.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – с. Лялинци I-259 кв. 13.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.