iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Обсъдиха Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обсъдиха Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  08_1471088705

Обществено обсъждане на промените в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се състоя в Двореца на културата, като в обсъждането се включиха заместник-кметът Денислав Захариев, председателят на Общинския съвет Иво Савов представители на общинската администрация и различни институции.

Промените в наредбата са продиктувани от факта, че тя е приета през 2009 г. и не е актуализирана. До този момент обаче има множество промени в законодателството, включително и в специалните закони, какъвто е Законът за публично-частното партньорство, които налагат актуализирането й.

Промените са необходими с оглед уреждането на обществените отношения от значим публичен интерес, каквито са например учредяване право на строеж под и над обекти- публична общинска собственост. В съответствие със Закона за публично-частното партньорство се въвежда възможността свободни нежилищни имоти или части от тях-частна общинска собственост, да се отдават под наем без провеждане на публичен търг , като така се дава разширена възможност за участие в различни публично-частни форми на сътрудничество.

„Промените са по-скоро козметични, но и необходими, продиктувани не само от законодателството, но и от самата практика. Част от тях са свързани с провеждането на търгове и конкурси. Досега например не се допускаше участие на кандидат във втори търг, без да е участвал в първия. Сега това ограничение отпада и се дават повече възможности”, коментира заместник-кметът Денислав Захариев.

Своята подкрепа по направените предложения за промени в Наредбата изрази управителят на ОП „Пазари” Димитър Дойчинов. По думите му, много пъти търгове са пропадали, поради невъзможност участникът в тях да се яви лично. Въвеждането на възможността в тръжните процедури да участват упълномощени лица е добра мярка в синхрон и с начините на провеждане на големи държавни търгове и конкурси, коментира Дойчинов.

Наредбата, заедно с промените и допълненията към нея, са публикувани на сайта на Общината. Заинтересованите лица могат да представят свои предложения до 29-ти август. След това документът ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в Общинския съвет.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.