iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Очакваните прогнозни приходи от Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, са 7 262 000 лв.

Очакваните прогнозни приходи от Програмата за  управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, са 7 262 000 лв. 12_1481262591

7 262 000 лв. са очакваните прогнозни приходи, заложени в проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите, които са общинска собственост в Община Перник за 2017 г. Документът е качен на интернет-страницата на Общината, а публичното му обсъждане е насрочено за 21 декември от 14 часа в общинската заседателна зала.

Постъпленията за 2017-та надскачат тези за 2016 г. с почти половин милион лева. Ако трябва да сме точни – с 450 000 лв.

1 762 000 лв. са заложените приходи от наеми на помещения, земя, пазари, тротоари и улични платна. За 2016 г. тази сума беше 1 812 000 лв.

От продажба на сгради, продажби по ЗОС, продажба на общински жилища, на терени, приходи от учредяване на ограничени вещни права се очакват 4 500 000 лв. В сравнение с 2016 г. сега тази сума скача с 500 000 лв.

От концесии, както и миналата година, се предвиждат 1 000 000 лв.

Необходимите разходи за подготовка и провеждане на процедури и за отчуждения са разчетени на 350 000 лв.

Предлагат се 7 обекта за отдаване на концесия чрез открита процедура и публично-частни партньорства. Това са два терена в Ладовица и Драгановец за изграждане на многофункционални спортни площадки, хижа „Кралев дол”, разораният зимен спортен комплекс „Металург”, който нито една общинска управа досега не успя да отдаде.; минералната вода в Бела вода и площадка в района на Делта хил, предназначен за детска традина– всички фигурираха и в миналогодишната програма.

В обектите попадат и 25 автоспирки за обществен превоз.

41 терена са предвидени за продажба по Закона за общинската собственост /ЗОС/, включително имот от 6041 кв. метра заедно с триетажната сграда на бившето основно училище в Бела вода.

За продажба се предлагат 6 сгради, включително и бившата стоматтология на Пашов, както и 10 общински жилища. 20 са имотите за учредяване ограничени вещни права /право на строеж/, а терените и помещенията за отдаване под наем от общинското предприятие ОССТО са 49 на брой. Под шапката на ОП „Пазари” ще бъдат отдадени под наем терени на пазар „Кракра”, на улиците „Отец Паисий”, „Раковски”, „Васил Левски” и „Миньор”. Под наем се отдава и базарът под моста, 40 търговски маси в закритата част на кооперативния пазар и 38 – извън нея, както и 5 павилиона за земеделски производители.

В Програмата са залегнали и обекти, публична общинска собственост, за които е е необходимо отчуждаване на частни имоти.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.