iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Обществено обсъждане на таксата за битови отпадъци за 2017 г. се проведе в Радомир

Обществено обсъждане на таксата за битови отпадъци за 2017 г. се проведе в Радомир 12_1481959411

Обществено обсъждане на таксата за битови отпадъци за 2017 г. се проведе в Радомир, като в докладна записка кметът на общината Пламен Алексиев предложи таксата да се определя на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти.За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на територията на гр. Радомир таксата е определена в размер на 3 промила. За останалите населени места в общината предложението е за 7 промила. За нежилищни имоти на предприятия в докладната записка е фиксиран размер на таксата 5,5 промила.Предвижда се събраните средства от таксата да се изразходват за сметосъбиране и тарнспортирането на битовите отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им. Друга част от парите ще се харчат за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци. Предвидени са средства и за зимно и лятно почистване на улиците, площадите, алеите, парковете и други територии в населените места, предназначени за обществено ползване. Проектът за решение е на разположение на всички заинтересовани лица, които желаят да се запознаят с него, всеки работен ден от 10 до 12 часа и от 14 до 16 ч. в деловодството на Общинския съветв Радомир в сградата на общинската администрация на пл. "Свобода".

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.