iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Размерът на бюджета на Община Радомир е 12 476 821 лв.

Размерът на бюджета на Община Радомир е 12 476 821 лв.  01_1453886025

12 476 821 лв. е рамката на бюджета на община Радомир за 2016 година, като делегираните от държавата дейности са в размер на 6 424 735 лв. и в тях попадат общата допълваща субсидия за делегирани дейности (6 246 325 лв), средства на разпореждане от Европейски съюз (-21 102 лв.) и преходния остатък за 2015 г. в делегираните от държавата дейности (199 512 лв.). Останалите 6 052 086 лв. са приходи за местни дейности и в тях влизат данъчните приходи (1 032 500 лв.), неданъчни приходи (2 456 500 лв.), обща изравнителна субсидия (1 149 600 лв.), целева субсидия за капиталови разходи на местни дейности (680 900 лв.), заеми от банки (-220 000 лв.), възстановени суми по временна финансова помощ (5 980 лв.), резервиране на суми в РИОСВ (-81 000 лв.) и преходният остатък от 2015 г. в местните дейности (663 880 лв.).

В Бюджет 2016 са предвидени 359 900 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 150 000 лв. за ремонт на уличната мрежа в общината. За помощи по решения на Общинския съвет са предвидени 10 000 лв. за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани и 5 000 лв. за парични и материални награди за абитуриенти с отличен успех и културни деятели. Субсидиите за читалищата в общината са в размер на 233 640 лв.

Спортните клубове в община Радомир ще получат общо 55 000 лв. От тях футболните клубове на с. Долна Диканя, с. Долни Раковец, с. Гълъбник, с. Копаница, кв. „Върба”, с. Друган, и с. Дрен ще получат по 2 000 лв., футболен клуб „Струмска слава” Радомир ще получи 21 000 лв., клубът по волейбол – 7 000 лв., тенис клубът – 2 500, спортен клуб „Аполон” – 1 000 лв., спортен клуб „Гаврил Радомир” – 1 000 лв., шахматен клуб с. Дрен – 500 лв. и сдружение „Шанс за всички” – 1 000 лв. Останалите 7 000 лв. ще се използват за наем на спортни зали.

За „Образование“ Бюджет 2016 предвижда 4 023 388 лв., за „Здравеопазване“ средствата са в размер на 150 227 лв. в делегирани от държавата дейности и 25 000 лв. в местни дейности, за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ делегираните от държавата дейности са в размер на 1 548 403 лв., а местните дейности възлизат на 239 329 лв. За „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ делегираните от държавата средства са 233 640 лв., а средствата от местните дейности са в размер на 375 586 лв.

В Бюджет 2016 като второстепенни разпоредители ще работят 16 институции. Това са Общински исторически музей, Дом за стари хора, Домашен социален патронаж, Център за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип 1 и 2, ОП „Обредни дейности”, ОУ „Хр. Смирненски”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Арх. Зиновий”, СОУ „Хр. Ботев” с. Дрен, ОУ „Хр. Ботев” с. Гълъбник, ОУ „Ив. Вазов” с. Извор, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце”, ЦДГ „Осми март” и Общинският детски комплекс. Последните четири от тях бяха утвърдени като второстепенни разпоредители с бюджетни средства по-рано на сесията.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.