iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Държавният архив в Перник навърши 55 години

Държавният архив в Перник навърши 55 години 10_1412926408

От Държавният архив в Перник съобщиха, че архивът е навършил 55 години от създаването си. Той е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" – София.

Архивът осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и използването на определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и общинските институции, юридически и физически лица, както и на значими личности от Пернишка област. Дейността на архива обхваща и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в учрежденските деловодства и архиви.

Окръжният държавен архив - Димитрово (Перник) е създаден на 1 октомври 1959 година като поделение, пряко подчинено на Окръжно управление на Министерство на вътрешните работи - Димитрово.

От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжния народен съвет – Перник, а от 1988 г. е в структурата на Община – Перник. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерския съвет. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

От 2006 г. архивът се помещава в реконструирана и модерна сграда с обособени съвременно архивохранилище, приветлива читалня, библиотека и изложбена зала.

През годините ръководители на архива са : Жоро Цветков (1959–1961), Цветан Станимиров (1962–1963), Диляна Пейчева (1964–1989) – носител на орден “Кирил и Методий” – II степен; орден на труда – сребърен; медал и грамота “1300 години България”; грамота от ГУА на МС за заслуги в изграждането и развитието на архивното дело в НРБ и др.; Емилия Карамфилова (1989–2003), Валерия Чакърова (2003 – 2011), Станислава Георгиева.

С Указ № 3236 от 1.10.1984 г. на Държавния съвет на НРБ архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – III степен по повод на 25 години от създаването му.
Общата фондова наличност възлиза на 2313 архивни фонда (2260 учрежденски и 53 лични) и общ брой 118 534 архивни единици, 2527 частични постъпления и 1310 спомена. Застрахователният фонд се състои от 125 446 кадъра – 62 818 негативи и 62 628 позитиви.

През 1993 г. е приет фондовият масив на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия - Перник, възлизащ на 265 линейни метра с 820 фонда с 19554 архивни единици, 1056 спомена, 1444 частични постъпления, 1475 снимки и 6 албума. Най-старият документ, съхраняван в Държавен архив - Перник е Псалтир, отпечатан през 1495 г. в Цетина. Изданието съдържа приписки и е включено в Регистъра на уникални и особено ценни документи на Държавна агенция „Архиви”.

Основаването на държавни архиви в България е свързано с издаването на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд на Народна република България. Тази дата се приема и отбелязва ежегодно от колегията като професионален празник. Денят на архивиста започва да се чества в България от 60-те години на XX век след включването на страната като член на Международния съвет на архивите.

Държавен архив – Перник отбелязва професионалния празник - Денят на архивиста с отворени врати за всички граждани, които искат да се запознаят с дейностите по съхраняване, организиране и използване на архивните документи с обществено-политическо, научно и културно-историческо значение.

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.