iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Фонд ще контролира цената на тока

Фонд ще контролира цената на тока 07_1435926886

Създават специален Фонд "Сигурност за енергийната система". Той ще подпомага НЕК за справяне с финансовия дефицит, като намерението е да не се стигне до повишаване на цената на електроенергията нито за бита, нито за индустрията.

Фондът ще бъде попълван от приходите от продажбата на емисии въглероден диоксид и от 5% вноска върху приходите от продажбата на енергия на всички предприятия, производители на енергия в страната.
Очаква се от новата вноска да бъдат събрани около 200 млн. лв., съобщи енергийният министър Теменужка Петкова след заседание на Съвета по енергетика към МС, цитирана от БТА.

Претендираме, че сме намерили добро решение за справяне с предизвикателствата в енергетиката - тарифния дефицит на НЕК и предстоящото либерализиране на енергийния пазар, заяви пред медиите вицепремиерът Томислав Дончев.
Дефицитът в НЕК е породен от необходимостта от изкупуване на енергия по дългосрочни договори с американските централи и ВЕИ.

Теменужка Петкова заяви, че ще бъдат направени промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, свързани с определянето на цените за изкупуване на енергия от ВЕИ.

Промените трябва да бъдат приети до 24 юли - преди окончателното решение на КЕВР за цените в края на месеца.

Какви промени се предлагат

Цялото количество енергия, което ВЕИ произвеждат над часовете, определени в
ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ще се изкупуват вече не по цена на обществения доставчик, която сега е 125 лв. на мегаватчас, а по цена за излишък на балансиращия пазар, която в момента варира между 4 и 6 лв. за мегаватчас, каза Петкова.

Другата промяна в законодателството предвижда от енергията, произведена от ВЕИ, която НЕК е задължена да изкупува по преференциални цени, да се
приспада енергията за собствени нужди на централите като ще се намали и коефициентът на полезно действие на съответните мощности.

Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв.

Изцяло нова разпоредба в ЗЕВИ ще позволи на КЕВР да измени цените за изкупуване на ел. енергия от възобновяеми източници на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки.

Инспекциите следва да установят дали инвестициите, свързани с изграждането на енергийния обект и формиращи преференциалните цени, не надвишават действителните разходи.

В допълнение на КЕВР се дава правна възможност да прекрати плащанията по преференциални цени на ВЕИ, финансирани от публични източници. С изпълнението на тази мярка ще бъде преодоляно двойното подпомагане на тези производители, които са изградили проектите си със средства от национална или европейска схема, а енергията им се изкупува по преференциални цени.

Синдикати и работодатели - доволни

Най-важното от днешната среща е, че намерихме резерви, за да не
се стигне до повишаване на цените на електроенергията нито за
бита, нито за индустрията, заяви Божидар Данев, председател
на БСК и координатор на работодателските организации на заседанието.

Данев каза, че очаква след като се направят съответните сметки
от КЕВР, да не се стигне до повишение на цената на електроенергията. Поет е ангажимент от страна на парламентарната комисия по енергетика законовите
промени да станат факт до 24 юли, отбеляза още той.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че е обнадежден от идеята за създаването на Фонда за енергийна сигурност, който да подпомага изкупуването на скъпата зелена енергия. Остава нерешена темата как да бъдат организирани добавките върху енергията за износ, каза Димитров.

Източник: dnes.dir.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.