iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Намаляват възнагражденията на общинските съветници в Перник

Намаляват възнагражденията на общинските съветници в Перник 07_1469768704

С по 2% на всеки шест месеца ще бъдат намалявани възнагражденията на общинските съветници в Перник. Общо по функция „Общи държавни служби” за Общинския съвет през 2015 г. са отчетени 760 000 лв. Средносрочната цел на общината е да намали с 5% годишните разходите по тези параграфи, в частта им за местни дейности и дофинансиране.

Това е една от мерките, заложени в проектоплана за финансовото оздравяване на община Перник. Заради натрупания огромен дефицит и недостатъчните собствени приходи, Перник е включен в списъка от 36 общини в страната, които трябва да стартират задължителни финансово оздравителни процедури. Разходите за заплати в общинската администрация и в съответните разпоредители с бюджет към общината, също ще бъдат оптимизирани, като се преразгледат щатните разписания. С цел намаляване на разходите ще се спазва стриктно системата за предварителен контрол и отчетност на действията по наемане на нови лица по граждански договори и преразглеждане на длъжностните характеристики на служителите, с цел преразпределение на функции. Проектопланът е качен на сайта на общината, а на 22 август документът ще бъде подложен на публично обсъждане.

Източник: bnr.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.